คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง อย่าบอกว่ามีใคร – ดา เอ็นโดรฟิน คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าบอกว่ามีใคร

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อย่าบอกว่ามีใคร – ดา เอ็นโดรฟิน

ดนตรี : / G / G / C / C /


 
เช็ดน้ำตาเธอ
G
ก่อน แล้วค่อยมองดู
Bm
ใหม่ ที่บอกไม่เ
Em
หลือใครเลยไม่
D
มีสักคนต้
C
องการ

 
เสียแค่
D
คนคนหนึ่
G
ง คนที่ทำร้าย
D
กัน คนเดียวเท่า
Em
นั้นที่ไม่เ
D
คยแคร์อะไรเธอเ
C
ลย

 
แต่มี
Am
คนอีกคนอยู่ในชีวิต
D
เธอ


 
เสียเขาไปคน
G
หนึ่ง เห็นมีใครรอ
Bm
อยู่ ถ้าเธอลอง
Em
เช็ดน้ำตาแล้ว
D
ลองมองดู
C
รอบกาย

 
ฉันก็เป็
D
นคนหนึ่
G
ง ในผู้คน
Gmaj7
มากมาย  
B
ที่ยังรักเธอ
Em
และมองเธอเป็
D
นคนสำ
C
คัญ ไม่อยากให้เธอลืมเลื
D
อน


 
อย่าบอกว่าไม่มีใ
G
คร เมื่อยังมีฉันที่เห
C
ลืออยู่ ยังมีคนที่เ
Am
ฝ้าคอยดู

 
รอดูให้เธอหยัดยืนลุ
D
กขึ้นมา ยังไงก็ยังมีฉันหนึ่งค
C


 
ฉันเข้าใจเธอ
G
อยู่ รู้ในความลำ
Bm
บาก กับการเดิน
Em
ข้ามไปมาพ้น
D
วันเวลานี้ไ
C
ป 

 
ขอให้
D
จำไว้อย่า
G
ง อยากให้เธ
Gmaj7
อมั่นใจ    
B
ในความมืด
Em
มนเธอยังมี
D
คนอยู่รอบก
C
าย

 
ผู้
Am
คนที่รักและ
C
รอเธอเป็นคน
D
เดิม


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / C / Bm / Am D / G / C / Bm Em / Am / D / D /


 
อย่าบอกว่าไม่มีใ
G
คร เมื่อยังมีฉันที่เห
C
ลืออยู่ ยังมีคนที่เ
Am
ฝ้าคอยดู

 
รอดูให้เธอหยัดยืนลุ
D
กขึ้นมา

 
อย่าบอกว่าไม่มีใ
G
คร เมื่อคนที่รักเธอจริงนั้น
C
รออยู่ ยังมีคนที่เ
Am
ฝ้าคอยดู

 
แค่เพียงให้เธอได้ลองเ
D
ช็ดน้ำตา ลองดูให้ดีอีกครั้งเถ
C
อะเธอ


ดนตรี : / G / G / C / C /

ผลงานเพลง ของ ดา เอ็นโดรฟิน

ฟังเพลง ออนไลน์ อย่าบอกว่ามีใคร