คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เข้าใจฉันไหม – ดา เอ็นโดรฟิน คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เข้าใจฉันไหม

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เข้าใจฉันไหม – ดา เอ็นโดรฟิน

ดนตรี : / Bbmaj7 / Dm7 / Ebmaj7 / F7 /


 
อีก
Bbmaj7
ครั้ง   ที่ดูเ
Dm7
หมือนเธอไม่แคร์ สิ่งที่
Ebmaj7
ฉันเองนั้นต้องการ จาก
F7
เธอ

 
สิ่ง
Bbmaj7
เดียว ที่อยาก
Dm7
ขอคือความเข้าใจ สิ่งที่
Ebmaj7
ฉันเป็นสิ่งที่รู้สึก ข้าง
F7
ใน


 
ฉัน
Ebmaj7
ทำ เท่าไร ก็ยัง
Dm7
ดีไม่พอซักครั้ง ฉัน
Cm7
ทำอะไร ฉันทำยังไงก็ผิดเ
Bbmaj7
สมอ

 
ได้
Ebmaj7
ยิน แค่เพียง ว่า
Dm7
ฉันไม่เคยเข้า
G7
ใจเธอ ให้
Cm7
ทำยังไง ฉัน
Eb
ทำดีที่สุด
F#
แล้ว 
F
 


Bbmaj7
  เข้าใจฉัน
Dm7
ไหม เข้าใจฉัน
Ebmaj7
ไหม เธอรู้ไหม พ
F#
ยายาม พ
F
ยายามแค่ไหน

Bbmaj7
  อยากให้รับ
Dm7
รู้ อยากให้รู้
Ebmaj7
ไว้ ใจจริงจริง 
F#
มันคือความ
F
รัก ใจมันรักเธอ


ดนตรี : / Gm7 / Dm7 / Ebmaj7 / F# F /


 
อีก
Bbmaj7
ครั้ง ที่เธอ
Abmaj7
คิดไปเองของเธอ ว่าฉัน
Gm7
ไม่แคร์ ไม่รู้สึก อะ
F#
ไร

 
แต่
Bbmaj7
ฉัน        
Cm7
ในบางค
Dm7
รั้งฉันไม่แน่ใจ ต้อง
Ebmaj7
ทำอย่างไร เพื่อจะให้เธอรู้
F7
ใจ


( ซ้ำ * )


Bbmaj7
  เข้าใจฉัน
Dm7
ไหม เข้าใจฉัน
Ebmaj7
ไหม เธอรู้ไหม พ
F#
ยายาม พ
F
ยายามแค่ไหน

Bbmaj7
  อยากให้รับ
Dm7
รู้ อยากให้เข้า
Ebmaj7
ใจ ว่าใจจริง
F#
เราก็รัก
F
กัน  


Gm
  ต่างก็มีความต้องการ ลึกลึก อยู่ลึกลึก เก็บเอา
Bb
ไว้ ที่เราเก็บเอา
F
ไว้

Gm
  และจะมีวันเข้าใจ กัน
Ebmaj7
ไหม ก็ไม่
F
รู้ ก็ไม่รู้


Bbmaj7
เข้า       
Cm7
ใจ       
Dm7
ฉัน      
Ebmaj7
ไหม เข้าใจฉัน
Dm7
ไหม เธอรู้
Ebm7
ไหม พยายาม พ
Fm7
ยายามแค่
Bbmaj7
ไหน

 
อยากให้เธอได้รับได้
Dm7
รู้ เธอได้รับได้รู้ 
Ebmaj7
เอาไว้    
F#
     
F
 

 
เข้าใจฉัน
Bmaj7
ไหม เข้าใจฉัน
Dm7
ไหม เข้าใจฉัน
Ebmaj7
ไหม เข้าใจฉัน
F#
ไหม 
F
     
Bbmaj7
           
Dm7
          
Ebmaj7
 

 
ยัง
F#
ไงเราก็
F
รัก รักกัน


ดนตรี : / Bbmaj7 / Dm7 / Ebmaj7 / F# F / Bbmaj7 /

ผลงานเพลง โดย ดา เอ็นโดรฟิน

ฟังเพลงใหม่ เข้าใจฉันไหม