เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อย่าหยุดยั้ง – ดิโอฬารโปรเจ็ค เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าหยุดยั้ง

อย่าหยุดยั้ง – ดิโอฬารโปรเจ็ค

อย่าไปแคร์ถึงเรื่องราว ในครั้งก่อน
อย่ามัวนอนเศร้าโศกศัลย์ เมื่อช้ำใจ
ก็ลองคิดใคร่ครวญ มันคุ้มกันหรือเปล่า
ตัดอกตัดใจบ้างเถิดหนา คนดี
แต่เธอบางคน ยังยึดมั่นภายในใจ
ซ่อนเก็บ ความเจ็บไว้
มีใครบ้างไหม เข้าใจเธอ
มียังมี คนอื่นเข้าใจเธอยังมี
อย่าสับสน อย่ากังวล ร้องไห้ไปทำไม
ทิ้งไว้ในอดีต
อยู่แห่งไหนหรือเป็นใคร เคยช้ำโศก
ใช่เพียงตัวเราที่อับเฉา ยับเยิน
ชีวิตของคนเรา ยังพบพาล หลายอย่าง
มีสุขสมหวัง มีปวดร้าว ปนเป
วันเวลา ที่แสนเศร้า คงจางไป
ไม่นาน ความสดใส ที่เธอหวังคงคืนมา
โอ้พรอันใด ศักดิ์สิทธิ์เพียงไหนจงบันดาล
สู่แดนดิน แด่ตัวเธอผู้ช้ำตรม ในดวงใจ
ให้หายความจาบัลย์
ต่อแต่นี้หัวใจเธอ มีเพียงความสบายใจ
เธอเปี่ยมล้นด้วยพลัง ที่เธอสร้างขึ้นมาใหม่
ด้วยใจ
แต่เธอก็เข้าใจ สิ่งที่แล้วพลาดพลั้งไป
เธอเข้าใจ
อย่า อย่าหยุดยั้ง ก้าวไป ดังสิ่งที่หมาย
ที่เธอ ใฝ่และฝัน ให้สมหวังดังใจปอง
โอ้เธอ
ดนตรี 32 Bars..30…31…
32.วันเวลา ที่แสนเศร้า คงจางไป
ไม่นาน ความสดใส ที่เธอหวังคงคืนมา
โอ้พรอันใด ศักดิ์สิทธิ์เพียงไหนจงบันดาล
สู่แดนดิน แด่ตัวเธอผู้ช้ำตรม ในดวงใจ
ให้หายความจาบัลย์
ต่อแต่นี้หัวใจเธอ มีเพียงความสบายใจ
เธอเปี่ยมล้นด้วยพลัง ที่เธอสร้างขึ้นมาใหม่
ด้วยใจ
แต่เธอก็เข้าใจ สิ่งที่แล้ว พลาดพลั้งไป
เธอเข้าใจ
อย่า อย่าหยุดยั้ง ก้าวไปดังสิ่งที่หมาย
ที่เธอ ใฝ่และฝัน ให้สมหวัง ดังใจปอง
อย่า อย่าหยุดยั้ง ก้าวไปดังสิ่งที่หมาย
ที่เธอ ใฝ่และฝัน ให้สมหวัง ดังใจปอง
อย่า อย่าหยุดยั้ง ก้าวไปดังสิ่งที่หมาย
ที่เธอ ใฝ่และฝัน ให้สมหวัง ดังใจปอง
โอ้เธอ

เจ้าของผลงานเพลง ของ ดิโอฬารโปรเจ็ค

ฟังเพลง สบายๆ อย่าหยุดยั้ง