คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เดี๋ยวเหอะ – ตอง ภัครมัย เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เดี๋ยวเหอะ

เดี๋ยวเหอะ – ตอง ภัครมัย

ดนตรี 8 ห้อง..7…
8… (พ่อไม่ให้พูด)
(ไม่ให้พูด กับคนแปลกหน้า)
(ถ้าเธอไม่แปลกหน้า)
(ฉันก็คง จะพูดด้วย)
(แม่ก็ไม่ให้พูด)
(ไม่ให้พูด กับคนแปลกหน้า)
(นี่เธอก็แปลกหน้า)
(ฉันก็เลยไม่พูดด้วย)
เช้าเช้า เธอก็คอยจะมาหา
สายสาย เธอก็ตามมาวนเวียน
เผลอเผลอ
เธอก็ตรงเข้ามาทัก มาทาย
มันจะเร็วไปมั๊งเธอ
เดี๋ยวเหอะ เธออย่าทำมาตอแย
ถ้าเธอยังตอแย
เดี๋ยวให้พ่อมาคุยเลย
ประเดี๋ยวเหอะ
เธออย่าทำมากวนใจ
ถ้าเธอยังกวนใจ
ฉันจะให้ตำรวจจับ
ดนตรี 4 ห้อง..3…
4… (พ่อไม่ให้พูด)
(ไม่ให้พูด กับคนแปลกหน้า)
(ถ้าดู ยิ่งแปลกหน้า)
(ฉันก็ยิ่ง ไม่พูดด้วย)
(แม่ก็ไม่ให้พูด)
(ไม่ให้พูด กับคนแปลกหน้า)
(ถ้าดูยิ่งไม่เข้าท่า)
(ฉันจะเรียกให้พ่อช่วย)
เดี๋ยวเดี๋ยว เธอก็ชวนไปดูหนัง
เผลอเผลอ เธอก็ชวนไปฟังเพลง
สงสัย
ไม่ได้ยิน กันเลยหรือยังไง
มันจะเร็วไปมั๊งเธอ
เดี๋ยวเหอะ เธออย่าทำมาตอแย
ถ้าเธอยังตอแย
เดี๋ยวให้พ่อมาคุยเลย
ประเดี๋ยวเหอะ
เธออย่าทำมากวนใจ
ถ้าเธอยังกวนใจ
ฉันจะให้ตำรวจจับ
ดนตรี 5 ห้อง..3…
4…5 นะนะนะนะ นาน้า นาหน่านา
นะนะนะนะ น่าน้า นาหน่านา
นะนะนะนะ นาน้า นาหน่านา
นะนะนะนะ นาน้า ฮ้าอา
เดี๋ยวเดี๋ยว เธอก็ชวนไปดูหนัง
เผลอเผลอ เธอก็ชวนไปฟังเพลง
สงสัย
ไม่ได้ยิน กันเลยหรือยังไง
มันจะเร็วไปมั๊งเธอ
เดี๋ยวเหอะ เธออย่าทำมาตอแย
ถ้าเธอยังตอแย
เดี๋ยวให้พ่อมาคุยเลย
ประเดี๋ยวเหอะ
เธออย่าทำมากวนใจ
ถ้าเธอยังกวนใจ
ฉันจะให้ตำรวจจับ
เดี๋ยวเหอะ เธออย่าทำมาตอแย
ถ้าเธอยังตอแย
เดี๋ยวให้พ่อมาคุยเลย
ประเดี๋ยวเหอะ
เธออย่าทำมากวนใจ
ถ้าเธอยังกวนใจ
ฉันจะให้ตำรวจจับ
(พ่อไม่ให้พูด)
(ไม่ให้พูด กับคนแปลกหน้า)
ถ้าเธอยังตอแย
เดี๋ยวให้พ่อมาคุยเลย
(แม่ก็ไม่ให้พูด)
(ไม่ให้พูด กับคนแปลกหน้า)
ถ้าเธอยังกวนใจ
ฉันจะให้ตำรวจจับ
(พ่อไม่ให้พูด)
(ไม่ให้พูด กับคนแปลกหน้า)
ถ้าเธอยังตอแย
เดี๋ยวให้พ่อมาคุยเลย
(แม่ก็ไม่ให้พูด)
(ไม่ให้พูด กับคนแปลกหน้า)
ถ้าเธอยังกวนใจ
ฉันจะให้ตำรวจจับ
(พ่อไม่ให้พูด)
(ไม่ให้พูด กับคนแปลกหน้า)

ศิลปิน ของ ตอง ภัครมัย

มิวสิควีดีโอ เพลง เดี๋ยวเหอะ