เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เด็กปั๊ม – ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เด็กปั๊ม

เด็กปั๊ม – ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด

ข้อยจาก อีสาน หลายปี
เข้า มาอยู่ กรุงศรี
วิไลเลิศ ฟ้า
ทำ งานแลก กับเงิน
เลี้ยง ชี วา
บริการเพิ่ม พลัง
ให้รถ รา
คน เขาขาน นามว่า
เป็น เด็กปั๊มน้ำ มัน
ตื่น แต่เช้า
เพราะกลัวไม่ ทัน
ถ้า ตื่นสาย เราก็รู้ กัน
ค่า แรง งานนั้น
มันสำมะคัญ จริงเออ
แตร รถบีบ
ก็รีบ ลุกโกรก กราก
เป็นความ ลำบาก
ที่ข้อย ต้องเจอ
เช้า จนดึก
เงียบ เย็นยิ่ง เซ่อ
โอ้ ละเน้อ
ข้อยมันง่วง นอน
แต่ง ตัวก็ บ่แม่น สำอาง
ย้อนข้อยบ่มี สตางค์
จับจ่ายใช้ สอย
ชุด ทำงาน เด็กปั้ม
นั่น แหละชุด นอน
คู่ชม คู่ควง คู่เว้าวอน
ข้อย ยังบ่ออน ซอน
ย้อนข้อย มัน ยังจน
สิ มีไผ มาสนใจ เรา
ผู้ อับเฉา เราต้องจำ ทน
เจ็บ ดวงใจจน จน
มอบ เพื่อคนรัก จริง
มีรถ เก๋งขี่
ก็เข้า ทีดี ดอก
ข้อยคนบ้าน นอก
ข้อยสิบ่กล้า แอบอิง
ข้อย จึงต้อง
เฉย ดูอยู่ นิ่ง
เพราะจน ทุกสิ่ง
เลยไม่สุงสิง กับใคร
แต่ง ตัวก็ บ่แม่น สำอาง
ย้อนข้อยบ่มี สตางค์
จับจ่ายใช้ สอย
ชุด ทำงาน เด็กปั้ม
นั่น แหละชุด นอน
คู่ชม คู่ควง คู่เว้าวอน
ข้อย ยังบ่ออน ซอน
ย้อนข้อย มัน ยังจน
สิ มีไผ มาสนใจ เรา
ผู้ อับเฉา เราต้องจำ ทน
เจ็บ ดวงใจจน จน
มอบ เพื่อคนรัก จริง
มีรถ เก๋งขี่
ก็เข้า ทีดี ดอก
ข้อยคนบ้าน นอก
ข้อยสิบ่กล้า แอบอิง
ข้อย จึงต้อง
เฉย ดูอยู่ นิ่ง
เพราะจน ทุกสิ่ง
เลยไม่สุงสิง กับใคร

รวมผลงานเพลง โดย ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด

ฟังเพลง mp3 เด็กปั๊ม