คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เต็มโชว์ – ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เต็มโชว์

เต็มโชว์ – ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด

แปลก ใจ ไหม
ฉันเปลี่ยน ไป ใช่ไหม
ก็พร้อม จะเป็น แบบ คน ใหม่
จะขอ ลง ทุน เปลี่ยน
แปลงครั้งยิ่งใหญ่
จะรัก จริงใจ อย่างไง
ก็คง เป็นอย่าง เดิม
ถูก ใจ เธอไหม
ที่เปิด ใจ ให้เลย
วันนั้น บางคำ ไม่กล้า เอ่ย
ก่อนนั้น ไม่เคย แสดง
เพราะยังใหม่
แต่แล้ว ดูใจ อยู่นาน
ก็เลย จะเปิด ใจ
เต็มๆ เลย ให้เห็น เต็มๆ ตา
ไม่มีเหลือ เต็มๆ โชว์
ให้เห็น จนหมดใจ
เต็มๆ ใจ ได้รัก และห่วงใย
เก็บเอาไว้ ไม่เคย ให้ใคร
เต็มๆ เลย ให้เห็น เต็มๆ ตา
ไม่มีเหลือ เต็มๆ โชว์
ให้เห็น จนหมดใจ
เต็มๆ ใจ ด้วยรัก และห่วงใย
อยู่ที่ใจ ของเธอ ผู้เดียว

ถูก ใจ เธอไหม
ที่เปิด ใจ ให้เลย
วันนั้น บางคำ ไม่กล้า เอ่ย
ก่อนนั้น ไม่เคย แสดง
เพราะยังใหม่
แต่แล้ว ดูใจ อยู่นาน
ก็เลย จะเปิด ใจ
เต็มๆ เลย ให้เห็น เต็มๆ ตา
ไม่มีเหลือ เต็มๆ โชว์
ให้เห็น จนหมดใจ
เต็มๆ ใจ ได้รัก และห่วงใย
เก็บเอาไว้ ไม่เคย ให้ใคร
เต็มๆ เลย ให้เห็น เต็มๆ ตา
ไม่มีเหลือ เต็มๆ โชว์
ให้เห็น จนหมดใจ
เต็มๆ ใจ ด้วยรัก และห่วงใย
อยู่ที่ใจ ของเธอ ผู้เดียว
เต็มๆ เลย ให้เห็น เต็มๆ ตา
ไม่มีเหลือ เต็มๆ โชว์
ให้เห็น จนหมดใจ
เต็มๆ ใจ ได้รัก และห่วงใย
เก็บเอาไว้ ไม่เคย ให้ใคร
เต็มๆ เลย ให้เห็น เต็มๆ ตา
ไม่มีเหลือ เต็มๆ โชว์
ให้เห็น จนหมดใจ
เต็มๆ ใจ ด้วยรัก และห่วงใย
อยู่ที่ใจ ของเธอ ผู้เดียว

เจ้าของผลงานเพลง ของ ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด

ฟังเพลง ยูทูป เต็มโชว์