เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อ้ายลืมทุกคำ น้องจำทุกนาที – ต่าย อรทัย เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อ้ายลืมทุกคำ น้องจำทุกนาที

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อ้ายลืมทุกคำ น้องจำทุกนาที – ต่าย อรทัย

ดนตรี : / Am / G / F / E /

ดนตรี : / Am G / Am / Em G / Am Em / Am /


 
ลืมกันง่ายคัก
Am
เนาะ นี่บ่คนเคย
Dm
ฮักกัน เลิก
F
คบกันบ่กี่
G
วัน กะมี
Am
แฟนใหม่

 
ลบจากใจง่ายคัก คำว่า
Em
ฮักน้องหมด
Dm
หัวใจ  
F
จบแล้วเดินจาก
G
ไป เบิ่งติ
Am
อ้ายทำ

 
สำหรับใจดวงนี้ ทุกนาทียังจำ
Dm
ฝังใจ อยาก
F
ลบอยากลืมอ้าย
G
ไป แต่ใจ
Am
ยังจำ

 
ไผสิอยากทนเจ็บ กับ
Em
ภาพเดิมเดิมคอย
Dm
ย้ำ  สิ่ง
Em
ที่สองเราร่วม
G
ทำ ยาง
Am
ลบยังบ่มี


 
อ้ายหมด
F
ฮัก อ้ายกะ
G
ลืม ลืมทุก
Am
ทุกคำ น้องยัง
F
ฮัก น้องจึง
G
จำ จำทุก
C
นาที 
E
 

 
คำว่า
Am
ฮักที่อ้ายบ่
G
จำ เทียวบอก
Em
ย้ำหัวใจดวง
Am
นี้ อ้ายลืม
F
หมดทุกคำที่
G
มี แต่ทุกนา
Dm
ที      
G
 

 
น้องจำ
C
ฝังใจ 
Dm
        
Em
        
Am
 


** 
 
ลืมกันง่ายคัก
Am
เนาะ คือคนบ่เคย
Dm
ฮักกัน  
F
น้องบ่คิดบ่
G
ฝัน สิเฮ็ด
Am
น้องได้

 
ในวันที่อ้ายลืม น้อง
Em
ซึมเพราะลืมบ่
Dm
ไหว อยาก
Em
ลืมคนลืม
G
ง่าย แต่ใจ
Am
ยังจำ


ดนตรี : / F G / Am / F G / E / Am Dm / Em G / Am /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / F / G / Am /

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง ต่าย อรทัย

Related Posts

มิวสิควีดีโอ เพลง อ้ายลืมทุกคำ น้องจำทุกนาที