คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เต็มใจให้ – ต่าย อรทัย เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เต็มใจให้

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เต็มใจให้ – ต่าย อรทัย

ดนตรี : / C G / Am G / C Am / Dm G /

ดนตรี : / C G / Am G / Em G / C /


 
ฉัน
C
รู้ ควร
G
รักเธออย่าง
Am
ไร     
G
 เพราะ
F
รู้ ความ
G
จริงเป็นเช่น
C
ไร  
C7
 

 
ฉัน
F
รัก รัก
G
เธอ เพราะ
C
ใจ  
G
อยาก
Am
ให้     
G
  ใช่
F
รัก เพียงเพื่อครอบค
G
รอง

 
ไม่
C
เคย ร้อง
G
ขอรัก
Am
ตอบ    
G
  ไม่เ
F
คย เรียก
G
ร้องสิ่ง
C
ใด  
C7
 

 
เพียง
F
เธอ รับ
G
รู้   มี
C
ฉัน  
G
คอยห่วง
Am
ใย  สิ่ง
G
นั้นมันมากมายเกิน
C
พอ  
C7
 


F
 ขอเ
G
พียง ได้
Am
คิดถึง  
Em
        
F
  แค่
G
นี้ก็สุข
Am
ใจ     
D
 

Am
     แม้
G
เธออยู่
C
ไกล
G
แสน
Am
ไกล    
F
  แม้
G
ใครอยู่ข้าง
C
เธอ


** 
 
ฉัน
C
รู้ ควร
G
รักเธออย่าง
Am
ไร     
G
  จึง
F
ยอม เข้า
G
ใจทุกอ
C
ย่าง 
C7
 

 
ไม่
F
ช้ำ ไม่เ
G
สียใจ ไม่
C
เคย  
G
บาดห
Am
มาง ทุกอ
Dm
ย่าง เต็ม
G
ใจให้เ
C
ธอ


ดนตรี : / C / Am / F G / C / F / Em Am / Dm G / C C7 /


( ซ้ำ * , ** )


 
ไม่
F
ช้ำ ไม่เ
G
สียใจ ไม่
C
เคย  
G
บาดห
Am
มาง ทุกอ
G
ย่าง เต็มใจให้เ
C
ธอ


ดนตรี : / C G / Am G / C Am / Dm G / C /

เจ้าของผลงานเพลง ของ ต่าย อรทัย

Related Posts

ฟังเพลง mp3 เต็มใจให้