คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เซ็กซี่ นอตี้ บิตชี่ (Sexy Naughty Bitchy) – ทาทา ยัง เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เซ็กซี่ นอตี้ บิตชี่ (Sexy Naughty Bitchy)

เซ็กซี่ นอตี้ บิตชี่ (Sexy Naughty Bitchy) – ทาทา ยัง

I pick all my skirts to be a little too sexy
Just like all of my thoughts they always get a bit naughty
When I’m out with my girls I always play a bit bitchy
Can’t change the way I am sexy naughty bitchy me

I’m the kind of girl that girls don’t like
I’m the kind that boys fantasize
I’m the kind that your momma
and your daddy were afraid you’d turn out to be like
I may seem unapproachable
but that’s only to the boys who don’t have the
Right approach or ride that makes a girl like me
wanna hop in and roll

People think it’s intimidating
when a girl is cool with her sexuality
I’m a 180 to the stereotype girls like staying home
and being innocent

[ Chorus ]

My mouth never takes a holiday
I always shock with the things I say
I was always the kid in school
who turned up to each class bout an hour late and
When it comes to the guys I’d lay,
I’d always pick the ones who won’t figure out that
I was clearly rebel to the idea of monogamy

People think it’s intimidating
when a girl is cool with her sexuality
I’m 180 to the stereotype girls like staying home
and being innocent

[ Chorus ]

Sexy…naughty…bitchy…me

People think it’s intimidating
when a girl is cool with her sexuality
I’m 180 to the stereotype girl like staying home
and being innocent

[ Chorus ]

I like all of my shorts to be a little too shorty
Unlike all of my guys I like them tall with money
I love all of my nights to end a little bit nasly
Can’t change the way I am sexy naughty bitchy me

I pick my Skirts to be sexy
Just like my thoughts a bit naughty
When I’m out with my girls…bitchy
Can’t change I am
Sexy naughty bitch me

รวมผลงานเพลง นักร้อง ทาทา ยัง

Related Posts

ฟังเพลง ออนไลน์ เซ็กซี่ นอตี้ บิตชี่ (Sexy Naughty Bitchy)