คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เบิร์นนิง เอาต์ (Burning Out) – ทาทา ยัง เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เบิร์นนิง เอาต์ (Burning Out)

เบิร์นนิง เอาต์ (Burning Out) – ทาทา ยัง

I don’t wanna take a step back

But I’m running on emptiness

We’re just no longer on the same track

And it’s killing me in every way

You take me in; shut me out

You’re breaking me down

Tell me that I’m the one

But I see through your lies

It’s all misleading

You keep me bleeding

It’s like I’m burning out, burning out

You’re making me feel so alone

Baby just let me let go

Cuz I just can’t escape your ghost

The fire you started once is now

Burning out, burning out

I’m burning out, burning out

I just fade away

We’re burning out, burning out

We keep for burning out, burning out

I can’t find myself leaving

And it hurts with every breath I take

That I will never know the feeling

Of you loving me the same way

You take me in; shut me out

You’re breaking me down

Tell me that I’m the one

But I see through your lies

It’s all misleading

You keep me bleeding

It’s like I’m burning out, burning out

You’re making me feel so alone

Baby just let me let go

Cuz I just can’t escape your ghost

The fire you started once is now

Burning out, burning out

I’m burning out, burning out

I just fade away

We’re burning out, burning out

We keep for burning out, burning out

Have you ever even noticed

All the pain when you look into my eyes

Tell me, have you ever even thought about

that I’m burning, I’m burning out

You’re making me feel so alone

Baby just let me let go

Cuz I just can’t escape your ghost

The fire you started once is now

Burning out, burning out

I’m burning out, burning out

I just fade away

We’re burning out, burning out

We keep for burning out, burning out

รวมผลงานเพลง ของ ทาทา ยัง

Related Posts

ฟังเพลง mp3 เบิร์นนิง เอาต์ (Burning Out)