คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เคานต์ดาวน์ (Countdown) – ทาบัสโก้ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เคานต์ดาวน์ (Countdown)

เคานต์ดาวน์ (Countdown) – ทาบัสโก้

แปลกแต่จริงที่เรายังฝืนทนกุมมือกันอยู่ตอนนี้

แปลกแต่จริงที่เรายังฝันถึงวันเก่าๆ ระหว่างเรา

เพราะความเป็นจริง กลับสวนทางที่รักเรา

ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้ว

และแปลกแต่จริงที่เราต่างก็รู้ดีอยู่แก่ใจแต่ทนเอาไว้

ยอมรับความจริงเสียดีกว่า

ที่ต้องทนปวดร้าว Countdown สู่วันที่ต้องลา

แปลกแต่จริงที่เรายังฝืนจุมพิตกันอยู่ตอนนี้

แปลกแต่จริงที่ความผูกพันกลับทำร้ายเราอย่างโหดร้าย

เพราะความเป็นจริง กลับสวนทางที่รักเรา

ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้ว

และแปลกแต่จริงที่เราต่างก็รู้ดีอยู่แก่ใจแต่ทนเอาไว้

ยอมรับ ความจริงเสียดีกว่า

ที่ต้องทนปวดร้าว Countdown สู่วันที่ต้องลา

ยอมรับ ความจริงเสียดีกว่า

บอกลาความโหดร้าย Countdown สู่วันที่ดีกว่า

ฮือ สู่วันที่ดีกว่า

ฮือ สู่วันที่ดีกว่า

ผลงานเพลง นักร้อง ทาบัสโก้

ฟังเพลง mp3 เคานต์ดาวน์ (Countdown)