คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม – ทีโบน เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม

เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม – ทีโบน

ดนตรี 4 Bars..2…3…
4…เธอเห็นท้องฟ้า นั่นไหม
ฉันเก็บเอาไว้ ให้เธอ
และจะเป็นเช่นนั้นเสมอ ฮืม…
ถนนสายนั้น ที่ทอดยาว 
มีเรื่องราว ของความเป็นจริง
มีเงาไม้เอาไว้ ให้พักพิง
มีให้เธอเอาไว้ ยามอ่อนล้า
เธอเห็นท้องฟ้า นั่นไหม
เห็นเงาของเมฆ หรือเปล่า
ทะเลสีคราม ที่ทอดยาว
เห็นความรักฉัน บ้างไหม
ดนตรี 11 Bars..9…10…
11…เธอเห็นท้องฟ้า นั่นไหม
ฉันเก็บเอาไว้ ให้เธอ
และจะเป็นเช่นนั้นเสมอ ฮืม…
ถนนสายนั้น ที่ทอดยาว 
มีเรื่องราวของความ เป็นจริง
มีเงาไม้เอาไว้ ให้พักพิง
มีให้เธอเอาไว้ ยามอ่อนล้า
เธอเห็นท้องฟ้า นั่นไหม
เห็นเงาของเมฆ หรือเปล่า
ทะเลสีคราม ที่ทอดยาว
เห็นความรักฉัน บ้างไหม
เธอเห็นท้องฟ้า นั่นไหม
เห็นเงาของเมฆ หรือเปล่า
ทะเลสีคราม ที่ทอดยาว
เห็นความรักฉัน บ้างไหม

ศิลปิน ของ ทีโบน

ฟังเพลง online เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม