คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เจ้าบ่ฮักอ้ายจริง – ธานินทร์ อินทรเทพ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ้าบ่ฮักอ้ายจริง

เจ้าบ่ฮักอ้ายจริง – ธานินทร์ อินทรเทพ

ดนตรี ….
..ลืมอ้าย แล้วก๋า
น้อง จันทร์ตา หยังมาขี้ลืม
ลืมอ้ายคำ นามสกุลแสนปลื้ม
พ่อชื่อนายดื่ม แม่ชื่อนางรำ
..ลืมสิ้นหรือไร
คืน เดือนหงาย ที่ชายฝั่งน้ำ
ลืมความรัก
ที่เคยดื่มด่ำ
สองเราพรอดพร่ำ ที่กว๊านพะเยา
เจอหน้าแล้วเมิน
โถ ทำเดิน บ่หันแม้เงา
ทำกระซิก กระซี้กระเซ้า
เดินคลอเคลียเคล้า รักใหม่ตำตา
..ลืมได้ลืมไป
เชิญเถอะใจ๋ บ่ใฝ่ฝันหา
บ่เป๋น ก.ข.ค หรอกน่า
ซึ้งดีแล้วว่าเจ้าบ่ฮักอ้ายจริง

ดนตรี …
ลืมสิ้นหรือไร
คืน เดือนหงาย ที่ชายฝั่งน้ำ
ลืมความรัก
ที่เคยดื่มด่ำ
สองเราพรอดพร่ำ ที่กว๊านพะเยา
เจอหน้าแล้วเมิน
โถ ทำเดิน บ่หันแม้เงา
ทำกระซิก กระซี้กระเซ้า
เดินคลอเคลียเคล้า รักใหม่ตำตา
..ลืมได้ลืมไป
เชิญเถอะใจ๋ บ่ใฝ่ฝันหา
บ่เป๋น ก.ข.ค. หรอกน่า
ซึ้งดีแล้วว่าเจ้าบ่ฮักอ้ายจริง

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง ธานินทร์ อินทรเทพ

Related Posts

ฟังเพลง สบายๆ เจ้าบ่ฮักอ้ายจริง