คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อีกหน่อยเธอคงเข้าใจ – ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อีกหน่อยเธอคงเข้าใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อีกหน่อยเธอคงเข้าใจ – ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

ดนตรี : / D / Em / F#m / G A / Bm /


D
อาจจะดู
Em
ใจร้าย อาจจะเหมือน
F#m
ไม่แคร์ แต่ก็
G
คงต้อง
A
บอกให้เธอ
D
ไป

 
อยากจะมี
Em
เหตุผล บอกเธอให้
F#m
เข้าใจ แต่เธอก็
G
คงไม่อ
A
ยากจะรับ
Em
ฟัง

 
(ความ
F#m
ปวดร้าว ) 
G
ความเป็นจริงที่ปวดร้าว ( 
Em
ใน     
F#m
ใจ     
G
ฉัน )


** 
 
อีกหน่อยเธอคงเข้า
D
ใจ ว่าอะไร
Em
สำคัญไป
F#m
กว่าแค่รัก
G
กัน

 
อีกหน่อยซึ่งคงไม่
D
นาน ถึงวัน
Em
นั้นแล้วเธอจะเข้า
F#m
ใจ ที่ฉันต้องบอก
G
เธอ ให้จากกัน
Bm
ไป


ดนตรี : / Bm A /


D
เจ็บที่ใจ
Em
เธอนั้น เมื่อเราต้อง
F#m
แยกทาง มันก็
G
คงไม่
A
ต่างจากใจ
D
ฉัน

 
แต่ว่าความ
Em
ปวดร้าว อาจจะไม่เ
F#m
ท่ากัน เมื่อตัวของ
G
ฉันต้อง
A
เอ่ยออกมา
Em
ก่อน


 
(
F#m
ใจร้าย ) 
G
ยอมเป็นคนที่ใจร้าย ( 
Em
ใน     
F#m
วัน     
G
นี้ )


( ซ้ำ ** )


Bm
มีเพียงคำว่า
D
รักคำหนึ่ง 
Bm
เราคงไปไม่
D
ถึง ไม่ถึงดวงดาว
Bm
ได้

 
ความเป็นจริงความ
D
ฝันเราห่าง ไม่
Bm
เคยจะมีตรง
D
กลาง ไม่เคยได้เข้า
A
ใจ อยู่กันไปก็เท่า
D
นั้น


ดนตรี : / D / Em / F#m / G D / Em / F#m / G / Em /


( ซ้ำ * )


*** 
 
อีกหน่อยเธอคงเข้า
D
ใจ ว่าอะไร
Em
สำคัญไป
F#m
กว่าแค่รัก
G
กัน

 
อีกหน่อยซึ่งคงไม่
D
นาน ถึงวัน
Em
นั้นแล้วเธอจะเข้า
F#m
ใจ จะรู้ว่าเหตุ
G
ใด


( ซ้ำ *** )


 
จะรู้และเข้า
A
ใจ ที่เราจาก
D
กัน

เจ้าของผลงานเพลง โดย ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

ฟังเพลง สบายๆ อีกหน่อยเธอคงเข้าใจ