คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อยู่ไกลใครก็ลืม – นกน้อย อุไรพร เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อยู่ไกลใครก็ลืม

อยู่ไกลใครก็ลืม – นกน้อย อุไรพร

..เพลง อยู่ไกลใครก็ลืม..
…ดนตรี…
..น้องเกิดมาจน
จึงจำทนเหยียบย่างบางกอก
ฝากแฟนไว้ที่บ้านนอก
คล้ายฝากฝัง
ปลาย่างกับแมว
สาวงามเหมือนไก่
มีโอกาสหลายแท้ละแหล่ว
เขาหลอยติดฟ้าวบ่ฮู้แกว
มีเพียงข่าวแว่วลือให้ได้ยิน
เขาอยู่ใกล้กัน
ทั้งเหตุการณ์ด้านสายสวาท
อยู่ไกลน้องไร้โอกาส
วาสนาซาตาติดดิน
น้องจ่มเอาฮ้าย
จำจากอวนชายทั้งที่ถวิล
เข้ากรุงเทพทำมาหากิน
ห่างตาไกลตีนแฟนเลยลืม
…อยู่ใกล้ใครก็รัก
อยู่ไกลนักใครก็ลืม
คนใกล้เขามีความหมาย
เราอยู่ไกลใครก็ลืม
อยู่ไกลใครก็ลืม
อยู่ไกลใครก็ลืม
อยู่ไกลใครก็ลืม
น้องอยู่ห่างไกล
พี่ชายเลยลืม
…น้องจากมาไกล
ได้แต่ทนกังวลใจเด้
ห่างแฟนแล้วแสนว้าเหว่
อุกเด้อุกหลายหัวใจอึมครึม
ได้ข่าวแว่วๆ
ปลาย่างเสร็จแมว
แล้วเฮ็ดให้ซึม
เข้ากรุงเทพแฮงเจ็บใจตืม
น้องผู้ถูกลืมมันทรมาน

…อยู่ใกล้ใครก็รัก
อยู่ไกลนักใครก็ลืม
คนใกล้เขามีความหมาย
เราอยู่ไกลใครก็ลืม
อยู่ไกลใครก็ลืม
อยู่ไกลใครก็ลืม
อยู่ไกลใครก็ลืม
น้องอยู่ห่างไกล
พี่ชายเลยลืม
…น้องจากมาไกล
ได้แต่ทนกังวลใจเด้
ห่างแฟนแล้วแสนว้าเหว่
อุกเด้อุกหลาย
หัวใจอึมครึม
ได้ข่าวแว่วๆ
ปลาย่างเสร็จแมว
แล้วเฮ็ดให้ซึม
เข้ากรุงเทพแฮงเจ็บใจตืม
น้องผู้ถูกลืม มันทรมาน..

ศิลปิน นักร้อง นกน้อย อุไรพร

ฟังเพลง สบายๆ อยู่ไกลใครก็ลืม