เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เจ้าหนี้ชีวิต – นกน้อย อุไรพร เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ้าหนี้ชีวิต

เจ้าหนี้ชีวิต – นกน้อย อุไรพร

หนึ่งเดียวนี้หรือ คือคำว่าแม่
เป็นผู้ชุบเลี้ยงดูแล
หวังให้กำเนิด ลูกหญิงหรือชาย
แม่ให้ทุกอย่าง
กระทั่งชีวิตเลือดเนื้อร่างกาย
แม่รักลูกปานดวงใจ
ในครรภ์นอกครรภ์
ท่านคอยถนอม
ประคบประหงม ป้อนนมป้อนข้าว
กล่อมเกลี้ยงเพียรเลี้ยงดูเรา
ริ้นไม่ให้ใต่ ไรไม่ให้ตรอม
โลกนี้มีแม่ จึงได้มีเรา
แม่เคยเฝ้าหลอม
บุญคุณแม่ล้นกระหม่อม
ท่วมดินท่วมฟ้าชลาลัย
แม่คนเดียว เลี้ยงดูลูกได้หลายคน
แล้วลูกหลายคน
เลี้ยงแม่คนเดียวได้ไหม
เมื่อแม่ยังอยู่
ควรกตัญญูให้ท่านชื่นใจ
เป็นลูกดี ให้ท่านได้
ท่านคงตาย แบบปิดเปลือกตา
หมื่นดินพันฟ้า มหาสมุทร
ทุกจุดรวมเข้าด้วยกัน
นั้นยังไม่ครึ่ง พระคุณมารดา
ลูกเป็นหนี้แม่
และไม่อาจชดใช้จนชั่วชีวา
สำนึกในกรุณา
เทิดทูนบูชาเจ้าหนี้ชีวิต
….ดนตรี……
แม่คนเดียว
เลี้ยงดูลูกได้หลายคน
แล้วลูกหลายคน
เลี้ยงแม่คนเดียวได้ไหม
เมื่อแม่ยังอยู่
ควรกตัญญูให้ท่านชื่นใจ
เป็นลูกดี ให้ท่านได้
ท่านคงตาย แบบปิดเปลือกตา
หมื่นดินพันฟ้า มหาสมุทร
ทุกจุดรวมเข้าด้วยกัน
นั้นยังไม่ครึ่ง พระคุณมารดา
ลูกเป็นหนี้แม่
ไม่อาจชดใช้ด้วยค่าเงินตรา
จึงขอประวาระณา
จะทำกรรมดี ใช้หนี้บุญคุณ

ผลงานเพลง นักร้อง นกน้อย อุไรพร

ฟังเพลงฟรี เจ้าหนี้ชีวิต