คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เจ็ดวันที่ฉันเหงา – นคร มงคลายน เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ็ดวันที่ฉันเหงา

เจ็ดวันที่ฉันเหงา – นคร มงคลายน

..ดนตรี.4.Bars…..3..
4.อาทิตย์เดียว ที่จากไป
.เหงาใจ เจ็ดทิวา
.ทรวงตรอมตรม เหว่ว้า
.อาดูรย์ มาเจ็ดคืน
.คน รักเคย บอกไว้
.มั่นใจ ว่ารักชื่น
.ใยเธอจึง แกล้งฝืน
.กล้ำกลืน ความโศกศัลย์
.โอ้ที่รัก เธอคง หม่นหมอง
.ร้องไห้ รำพัน
.ฉันก็ร้อง ครวญโศกศัลย์
.เช่นกัน กับเธอ
.รำลึกความหลัง ที่ได้ ผ่าน ไป
.ร้าวใจ จริงเออ
.ฉัน ร้อง ครวญ พร่ำเพ้อ
.ให้เธอ คืนมา
.ผ้าเช็ดหน้า เจ็ดผืน
.ชื้นไป ด้วยน้ำตา
.ใจ อาวรณ์ หนักหนา
.เห็นมา เพียงจดหมาย
.คน รักไกล ให้เหงา
.ใจเศร้า โศกมิวาย
.ทน ทรมาน อย่างร้าย
.หนาวกาย มาเจ็ดวัน….
ดนตรี.16.Bars……….15
16.อาทิตย์เดียว ที่จากไป
.เหงาใจ เจ็ดทิวา
.ทรวง ตรอมตรม หนักหนา
.อาดูรย์ มาเจ็ดคืน
.คน รักเคย บอกไว้
.มั่นใจ ว่ารักชื่น
.ใย เธอจึง แกล้งฝืน
.กล้ำกลืน ความโศกศัลย์
.โอ้ที่รัก เธอคง หม่นหมอง
.ร้องไห้ รำพัน
.ฉันก็ร้อง ครวญโศกศัลย์
.เช่นกัน กับเธอ
.รำลึกความหลัง ที่ได้ ผ่าน ไป
.ร้าวใจ จริงเออ
.ฉัน ร้อง ครวญ พร่ำเพ้อ
.ให้เธอ คืนมา
.ผ้าเช็ดหน้า เจ็ดผืน
.ชื้นไป ด้วยน้ำตา

.ใจ อาวรณ์ หนักหนา
.เห็นมา เพียง จดหมาย
.คน รักไกล ให้เหงา
.ใจเศร้า โศกมิวาย
.ทน ทรมาน อย่างร้าย
.หนาวกาย มาเจ็ดวัน
.หนาวกาย มาเจ็ดวัน……

ผลงานเพลง ของ นคร มงคลายน

ฟังเพลง ออนไลน์ เจ็ดวันที่ฉันเหงา