เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เธอ – นฤคหิต คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอ

เธอ – นฤคหิต

..เพื่อเพื่อนเพื่อชีวิต..
ถึงเดือนเคลื่อนคล้อย
ลอยเลื่อนจากฟ้า
ถึงห้วงเวหา
จะเหลือเพียงความมืดมน
มีผู้ฝันร้าย ในห้วงวังวน
อดอยากยากจน
ทนทุกข์ทนทรมาน
แต่เพื่อนคือแสง
อันแกร่งตระการ
ที่ขับภัยพาล
ฝันร้ายให้จางหายไป
มาเถิด เพื่อนขวัญ
มาร่วมประสาน
ตั้งปนิธาน อภิบาลผองไทย
เธอคือพลัง
คือความหวังให้โลกโสภา
เธอคือผู้นำพา
มวลชน ก้าวเดินต่อไป
เธอเปรียบดังแสง
ที่ร้อนแรงดังดวงตะวัน
ทอแสงประกาย
ให้เฉิดฉายไปทั่วแดน

เธอคือพลัง
คือความหวังให้โลกโสภา
เธอคือผู้นำพา
มวลชน ก้าวเดินต่อไป
เธอเปรียบดังแสง
ที่ร้อนแรงดังดวงตะวัน
ทอแสงประกาย
ให้เฉิดฉายไปทั่วแดน
..ถึงเดือนเคลื่อนคล้อย
ลอยเลื่อนจากฟ้า
ถึงห้วงเวหา
จะเหลือเพียงความมืดมน
มีผู้ฝันร้าย ในห้วงวังวน
อดอยากยากจน
ทนทุกข์ทนทรมาน
แต่เพื่อนคือแสง
อันแกร่งตระการ
ที่ขับภัยพาล
ฝันร้ายให้จางหายไป

ศิลปิน ของ นฤคหิต

มิวสิควีดีโอ เพลง เธอ