เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ็บจนเข้าใจ – นันทิดา แก้วบัวสาย เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ็บจนเข้าใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เจ็บจนเข้าใจ – นันทิดา แก้วบัวสาย

ดนตรี : / Gm F#m Fm Bb / Eb / F / Dm / G / Cm / F / Bb Ebm / Bb /


ฉัน
F
ยังรักเ
Eb
ธออยู่ ฉันคิดถึงเ
F
ธออยู่ อยู่ตรง
Dsus4
นี้คนเดียวลำ
D
พังเนิ่นนานเกิน
Gm
ไป ฉัน
Fm
รู้ 

ที่
Bb
ดูเข้มแ
Eb
ข็งอยู่ ที่ดูเหมือน
F
เข้าใจ แต่ความ
Dsus4
จริงคือมันเคย
D
เจ็บเจ็บจนเข้า
Gm
ใจ ถึงรู้
Dsus4
 
D
 


ว่าในเมื่อ
Cm
ฉันไม่อาจห้าม
F
ใจ ให้ความ
D7
รักจบลง

ใน
Gm
วันที่ต้องสูญ
Cm
เสียเธอไป ก็ต้อง
F
ยอมให้หัวใจยัง
Bb
จำ


** 
Fm
จำว่าเ
Bb
รารัก
Eb
กัน แค่ไหน
F
จำว่าเรา
Dm
รักกัน เมื่อไร
G
 

จำว่าฉันรัก
Cm
เธอ เพราะอะไร
F
และเหตุใด ยังรัก
Bb
เธอ จนวัน
Fm
นี้

Bb
จำว่าสุข
Eb
หัวใจ แค่
F
ไหน ต้องเจ็บจน
Dm
เข้าใจ

จนความ
G
ช้ำกลายเป็นความทรง
Cm
จำดีดี อาจยังร้อง
F
ไห้บางที ในวันที่
Bb
เหงาใจ


ฉันยังยิ้ม
Eb
ให้เธอ ทุกที
F
ได้เจอ ยังเป็น
Dsus4
ยิ้มที่มีความ
D
สุข กับการเจอ
Gm
เธอ เส
Fm
มอ

ที่
Bb
ดูเข้มแ
Eb
ข็งอยู่ ที่ดูเหมือน
F
เข้าใจ แต่ความ
Dsus4
จริงคือมันเคย
D
เจ็บเจ็บจนเข้า
Gm
ใจ ถึงรู้
Dsus4
 
D
 


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / A7 D7 / Gm F C / Cm F / Bb Fm Bb / Eb / D7 Gm / Ab F /


( ซ้ำ ** )


Dm
 
G
อาจยังร้อง
Cm
ไห้บางที กับความทรง
F
จำดีดี กับการสูญเสียเธอไป


ดนตรี : / Bbmaj7 / Ebmaj7 / F#maj7 / Bbmaj7 /

ผลงานเพลง ของ นันทิดา แก้วบัวสาย

ฟังเพลงสด เจ็บจนเข้าใจ