เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าเอาเขามาเกี่ยวเรื่องนี้ – นิว จิ๋ว เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าเอาเขามาเกี่ยวเรื่องนี้

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อย่าเอาเขามาเกี่ยวเรื่องนี้ – นิว จิ๋ว

ดนตรี : / Ebm Bb / Ebm Bb / Ebm Bb / Am7 D7sus4 /


 
ไม่ใช่เพราะ
Gmaj7
เขา ที่ทำให้เราห่าง
Em
เหินกัน ไม่ใช่เพราะ
Am7
เขา ที่ทำให้ฉันหมด
Gmaj7
ใจ

 
ไม่ใช่เขา
Cmaj7
เลย ที่จะมาแย่ง
Bm7
ฉันไป   
E7
  คงไม่ใช่
Am7
ใคร ที่เธอนั้นควรกล่าว
Cm
หา

 
คนนอกอย่าง
Gmaj7
เขา ไม่ใช่คนต้อง
Em
รับผิด เป็นคนใกล้
Am7
ชิด ที่เป็นเหตุเป็นที่
Gmaj7
มา

 
ไม่สนไม่
Cmaj7
แคร์ ไม่ดูแลไม่
Bm7
เห็นคุณ
E9
ค่า    
E7
  ไม่ยอมรัก
Am7
ษา ความ
D
รักของเราให้
G
ดี


 
ที่ความ
Em7
รัก   จะ
A
พัง ก็
Bm7
พังเพราะ
Em7
เธอ มันจบด้วย
Am7
เธอ ไม่ได้
Bm7
จบ     ด้
C
วย ใ
D
คร


** 
 
อย่าเอา
G
เขามาเกี่ยวเรื่องนี้ เรื่องที่
B7
เราต้องไม่เหมือ
Em
นเดิม

 
เขา
Am
แค่เพียงเดิน แค่เ
D
พิ่งจะเดินผ่านเ
Gmaj7
ข้ามา     
Dm
        
G
 

 
แต่กับ
Cmaj7
เธอที่อยู่ข้าง
Cm
ฉัน ยิ่งนับ
Bm7
วันยิ่งมีแต่
Em
ปัญหา

 
ต่อให้
Am
เขาไม่ก้าวเข้ามา อีกไม่
C
ช้าเราก็คงต้องล
D
าอยู่ดี


ดนตรี : / Cm G / Cm G /


 
ต้องขอบคุณ
Gmaj7
เขา ที่ทำให้ฉันพอ
Em
ยิ้มได้ ต้องขอบคุณ
Am7
เขา ที่ให้ชีวิตกลับ
Gmaj7
มา

 
เพราะที่เธอ
Cmaj7
ลืม มีแต่เขาที่
Bm7
คืน   ให้
E9
มา    
E7
  มันคือคุณ
Am7
ค่า ของ
D
คนที่ยืนข้าง
G
เธอ


ดนตรี : / Ebmaj7 / Gsus4 G / Cm7 Dm7 Eb / F / D / D /


( ซ้ำ * , ** )


Bm7
          
Esus4
           
E
  ถ้าเ
Am
ขาไม่ก้าวเข้ามา ไม่
C
ช้าก็คงต้อง
D
ลาอยู่ดี
Cm
        
G
     
Cm
        
G
 

เจ้าของผลงานเพลง ของ นิว จิ๋ว

ฟังเพลง ออนไลน์ อย่าเอาเขามาเกี่ยวเรื่องนี้