เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อะ พาร์ต ออฟ ยู (A Part Of You) – นิโคล เทริโอ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อะ พาร์ต ออฟ ยู (A Part Of You)

อะ พาร์ต ออฟ ยู (A Part Of You) – นิโคล เทริโอ

Life is unforeseen and so I tend to cling
To all of the good things that
Come in my life
I have seen the world
So many faces have part me by
The memories are sweeter than wine

Goodbye’s just a word that
I will never use
It always sounds
Just like the end of a blues
But if I have to go there’s one thing
I want you to know
That we will never be apart

And it’s a part of you
I’m taking with me
I’ll keep inside my heart (Inside my heart)
This part of you I’ll treasure forever
I know where you can always be found

Across the hemisphere
You know I can appear
Just call out my name
I’ll be there for you
You are not alone
Just call me on the telephone
And soon I will be homeward bound

And it’s a part of you
I’m taking with me
I’ll keep inside my heart (Inside my heart)
This part of you I’ll treasure forever
I know where you can always be found

Yes life is so unseen
Although it can be mean
Just separate the good
And the bad that it brings
Hold on very tight
And surely you will see the light
So life is not bad, as it seems

ผลงานเพลง นักร้อง นิโคล เทริโอ

ฟังเพลง mp3 อะ พาร์ต ออฟ ยู (A Part Of You)