คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เก็บไว้ให้เธอ – นูโว เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก็บไว้ให้เธอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เก็บไว้ให้เธอ – นูโว

 
เก็บท้อง
F
ฟ้าเบื้อง
Dm
บน ไว้ให้
Bb
เป็นเหมือนเ
C
ก่า เก็บหุบเ
F
ขาเรียงร
Dm
ายไว้ให้
Bb
จดฟ้าคร
C
าม

 
เก็บหมอก
Bb
งามยามเช้าจา
Bbm
งจาง ( หมอกงามยามเช้าจางจาง )

 
จับ
Am
อยู่บนทิวเขางาม
Dm
งาม ( บนทิวเขางามงาม ) ให้ยิ่ง
Gm
งาม เมื่อแดดส่งไ
C


 
เก็บแม่
F
น้ำลำ
Dm
ธารไว้ให้
Bb
คอยขาน
C
ขับ กู่กำ
F
ชับเป็นเ
Dm
พลงไว้คอยก
Bb
ล่อมพืชไพร
C
 

 
เก็บดอ
Bb
กใบร่มไม้ร่มเ
Bbm
ย็น ( เก็บดอกใบร่มไม้ร่มเย็น )

 
เก็บให้เ
Am
ป็นที่พักพิง
Dm
ใจ ( ที่พักพิงใจ ) ร้อนนั้น
Gm
คลาย  
C
 ให้ความร่มเ
F
ย็น


Bb
แล้วเก็บน้ำค้าง คงให้
Am
วางอยู่บนใบ
Gm
 ค่อยเหือดไปไหนแสงต
F
ะวัน

Bb
แล้วเก็บความรัก คงให้
Am
วางอยู่ตรงนั้น 
G
วางลงไปตรงกลางหัวใ
C


 
เก็บเอา
F
ไว้ให้เ
Dm
ธอไว้ให้เ
Bb
ธอชื่นช
C
ม ว่ามั
F
นสวยรื่น
Dm
รม สวยเกิน
Bb
กว่าพูดไ
C

 
อยากให้
Bb
เธอมาเห็นด้วย
Bbm
กัน ( อยากให้เธอมาเห็นด้วยกัน )

 
อยากแบ่
Am
งปันความสวยใน
Dm
ใจ ( แบ่งความสวยในใจ ) ไว้ให้
Gm
เธอ    
C
 ให้เธอผู้เดี
F
ยว


Bb
เก็บเอาไว้ให้เ
Am
ธอ   เก็
Gm
บไว้ให้เ
F
ธอผู้เดียว 
Bb
     
Am
        
G7
เก็บเอาไว้ให้
C
เธอ ให้เธอ


( ซ้ำ * )


 
ไว้ให้เ
Gm
ธอ     
C
 ให้เธอผู้เดี
F
ยว

ศิลปิน โดย นูโว

ฟังเพลง เก็บไว้ให้เธอ