เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก่าไป ใหม่มา – นูโว เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก่าไป ใหม่มา

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เก่าไป ใหม่มา – นูโว

ดนตรี : / Em / ( 4 ครั้ง )


(
G
เก่าไ
C
ป ใหม่
D
มา เก่า
Em
ไป  
D
ใหม่
Em
มา )

(
G
เก่าไ
C
ป ) โลกมันเปลี่ยนไป ( ใหม่
D
มา ) ไม้ยังผลัดใบ 

( เก่าไ
Em
ป ) น้ำก็ยังเปลี่ยนทาง (
D
ใหม่
Em
มา) ของก็ยังเปลี่ยนมือ

(
G
เก่าไ
C
ป ) แชมป์ยังเปลี่ยนคน ( ใหม่
D
มา ) พ้นตำแหน่งไป

( เก่าไ
Em
ป ) น้องที่มาสุดแรง (
D
ใหม่
Em
มา ) เขาก็แซงพี่ไป


F
สัจธรรมมันเป็นสั
C
จธรรม
Am
เป็นความจริงอันยิ่ง
G
ใหญ่
F
ปฏิทินเรายัง
C
ฉีกมันไป
Am
ให้แผ่นใหม่มาแ
D
ทน


(
G
เก่าไ
C
ป ) ยึดไม่อยู่หรอก ( ใหม่
D
มา ) ล็อคไม่อยู่มือ

( เก่าไ
Em
ป ) ยื้อก็คงเหนื่อยฟรี (
D
ใหม่
Em
มา ) คิดก็คงเหนื่อยใจ

(
G
เก่าไ
C
ป ) รับการเปลี่ยนแปลง ( ใหม่
D
มา ) รู้การเปลี่ยนไป 

( เก่าไ
Em
ป ) คิดแล้วคงสุขใจ (
D
ใหม่
Em
มา ) พร้อมให้วันใหม่มา


( ซ้ำ * )


** 
C
คลื่นลูกเก่าหายไป
Am
คลื่นลูกใหม่ย่อม
Em
มีมาแทน
F
มีมาแท
G

C
ของอันเก่าหายไป
Am
ของอันใหม่ย่อม
Em
มีมาแทน
F
มีมาแท
G


ดนตรี : / Am / Am / Em / Em / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / Bb / F / ( 3 ครั้ง )/ D / D /


( ซ้ำ ** , ** )


ดนตรี : / F G / Bb C / D /

ศิลปิน นักร้อง นูโว

ฟังเพลง เก่าไป ใหม่มา