คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เธอบอก เธอหลอก – นูโว เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอบอก เธอหลอก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เธอบอก เธอหลอก – นูโว

ดนตรี : / G / C /


 
เธอ
G
บอกว่าเธอดีใจได้พบกับ
C
ฉัน เธอ
G
บอกจะมีเพียงเราเท่านั้น แค่
C
ฉันและเธอ

 
เธอ
G
บอกว่าใจเธอเป็นของฉันเ
C
สมอ เธอ
G
บอกว่าเธอจะยังรักฉันจน
C
วันสุดท้าย

D
บอกประโ
C
ยค ที่ดี
Bm
ดี ต่าง
Em
ต่าง   
C#dim
บอกว่าจริงทุกอย่าง 
C
บอกจะยอมทุกสิ่ง


 
G
ยากจะคอยดูแลเมื่อฉันอ่
C
อนล้า อย
G
ากจะชวนกันมองท้องฟ้า หลับ
C
ตาและฝัน

 
G
ยากจะมีคืนวันที่เหลือกับ
C
ฉัน อ
G
ยากจะเป็นคนดีของฉัน เป็น
C
คนสุดท้าย

D
สิ่งที่บ
C
อกฟังดูเห
Bm
มือน จ
Em
ะดี     
C
ผิดแค่เพียงนิดเดียว 
D
ผิดตรงมันไม่จริง


 
หล
G
อกกันทั้
D
งนั้น 
Am
หลอกกันซ้ำซ้ำ 
C
ได้ยินทุก
D
คำโดยไม่
G
มีความหมาย

G
ปากบอก
D
รักฉัน 
Am
แต่ใจรักไหม 
C#dim
หมื่นคำพูดไป 
C
ไม่จริงแม้เพี
D
ยงครึ่ง
G
คำ


ดนตรี : / G / C /


 
เธอ
G
หลอกว่าเธอดีใจได้พบกั
C
บฉัน เธอห
G
ลอกจะมีเพียงเราเท่านั้น แ
C
ค่ฉันและเธอ

 
เธอ
G
หลอกว่าใจเธอเป็นของฉั
C
นเสมอ เ
G
ธอหลอกว่าเธอจะยังรักฉันจนวั
C
นสุดท้าย

D
อาจไม่เ
C
จ็บไม่ปวด
Bm
ร้าวอย่า
Em
งนี้     
C
หากว่ามีซักอย่าง 
D
ที่มันเป็นเรื่องจริง


( ซ้ำ * )


Em
       แ
D
ม้แววตาอ่อนโ
C#dim
ยนของเธอ 
C
ที่ได้เคยสัมผัส 
D
นั่นก็คงไม่จริง


ดนตรี : / G D / Am / C D / G /


 
ไม่
G
จริงเลยทั้ง
D
นั้น ไม่
Am
จริงเลยสักครั้ง 
C#dim
อยากฟังสักคำ 
C
ที่เป็นเรื่อง
D
จริง จากเธอ


ดนตรี : / G / C / G / C / G /

เจ้าของผลงานเพลง โดย นูโว

ฟังเพลง ยูทูป เธอบอก เธอหลอก