เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอ – นูโว เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เธอ – นูโว

ดนตรี : / Am /


 
แต่ละ
Am
วัน    ที่
G
มันผ่าน
C
ไป  
F
มีเรื่อง
C
ราวมาก
Dm
มาย   
Bm7
ผู้คนที่เข้า
E7
มา ทั้ง
Am
ดีอยู่และร้
D7
าย

 
ให้ต้
F
องหวั่นไหว 
E7
กว่าจะพบจะเจอะกับคน
Am
ที่ดี แส
G
นดีเช่นเ
C
ธอ เ
F
หมือนพบ
C
คนรู้ใ
Dm

 
ไม่
Bm7
เคยปฏิเส
E7
ธ ฉันเ
Am
ป็นแบบ
G
ไหน ไม่เ
F
คยหวั่นไหว เธอ
E7
ทำให้ได้ทุกอย่าง


Am
หากฉันต้องเปี
Dm
ยกฝน 
G
คนที่เดินเคียง
C
ข้าง 
F
อยู่กับฉันไ
Dm
ม่ห่าง  
E7
ก็มีแค่เพีย
Am
งเธอ

Am
หากฉันต้องเ
Dm
ดือดร้อน
G
คนที่ปลอบใจ
C
ฉันคือเธอ 
F
หากไม่ได้พบ
Dm
เจอ ฉัน
E7
คงไม่รู้จะ
Am
ทำยังไง


ดนตรี : / Am G / C / F C / Dm / Bm7 E7 / Am G / F / E7 /


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Am Dm / G C / F Dm / E7 Am /


Am
หากฉันต้องเ
Dm
ดือดร้อน
G
คนที่ปลอบใจ
C
ฉันคือเธอ 
F
หากไม่ได้พบ
Dm
เจอ ฉันคงไม่รู้จะทำยังไ
Am

ศิลปิน ของ นูโว

ฟังเพลงสด เธอ