เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก็บ – บลูเฉด คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก็บ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เก็บ – บลูเฉด

ดนตรี : / Bb / Bb / Bb / Bb / B / B / B / B /


 
เก็บตรงที่
E
เดิม เก็บคำว่าฉัน
G#m
รักเธอ แต่ฉัน
C#m
ฉีก คำว่าเราไม่เข้า
Bm
กัน  คำ
E
นั้นทิ้งมัน
A
ไป

 
และยังเก็บของ
G#m
ขวัญ ที่ไม่เขียนว่า
F#m
เป็นชิ้นสุดท้าย 
B
 

 
จดหมายของ
E
เธอ เก็บซองไว้เหมือน
G#m
เดิม แต่ฉัน
C#m
ขีด ข้อความที่เธอ
Bm
บอกลา
E
ฉัน ทิ้งมัน
A
ไป

 
เก็บกุญแจ
G#m
ไว้ ซ่อนอยู่ตรงที่
F#m
เดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
B
 


A
ฉัน
G#m
เพียง ครึ่งเดียวที่
F#m
งดงาม ครึ่งหนึ่งที่
E
เป็นดั่งในความ 
A
ฝัน

 
นั้นยังคง
G#m
สวยงาม ที่มีเธอ
F#m
ข้างกาย ต
B
ลอดมา


** 
 
อยากเก็บ 
E
ไว้แค่เท่านี้พอ เฝ้า
G#m
รอคอยอีกครึ่งหนึ่งที่
F#m
ตามหา

 
อีก
B
ครึ่งหนึ่งที่เรา
A
ไขว่
G#m
คว้า และวินาที
C#m
นั้น จะไม่ให้
F#m
จากไป จะ
B
เป็นไปได้ไหม

 
เก็บ
E
ไว้เพื่อให้ฉัน ได้
G#m
เจอวันเวลา ที่
F#m
งดงาม เรื่อง
B
จริงมันต่าง
A
จาก
G#m
ฝัน เหลือ
C#m
เกิน

 
อีก
F#m
ครึ่งเป็นอย่างไร จะ
B
สวยงามแค่ไหม อยู่ที่เธอ


ดนตรี : / E / E /


 
ที่เดิมของ
E
เรา ที่เราอยู่ด้วย
G#m
กัน มุมของ
C#m
เธอ ยังแบ่งมันเอา
Bm
ไว้อยู่อย่าง
E
นั้นไม่เคย
A
เปลี่ยน

 
เก็บเพียงคำ
G#m
นั้น ที่บอกกันว่า
F#m
เธอจะกลับมา 
B
 ไม่มีแล้ว


( ซ้ำ * , ** )


G#m
  เก็บสิ่งที่
C#m
เหลือแล้วทิ้งเพื่ออะ
Bm
ไร เรื่องจริงกับความ
E
ฝันจะแยกกันอย่าง
A
ไร

 
ไม่มี
G#m
ทาง มันไม่เคย
A
ไปไหน ไม่มี
G#m
ทาง เจ็บช้ำเท่าไร
F#m
ก็ตาม สัก
B
วัน จะผ่านไป


ดนตรี : / B / B / B / B /


( ซ้ำ ** )

รวมผลงานเพลง นักร้อง บลูเฉด

ฟังเพลงใหม่ เก็บ