เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อากาศ – บอดี้สแลม คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อากาศ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อากาศ – บอดี้สแลม

 
คำว่า
Fmaj7
รัก คำที่ยิ่
C
งใหญ่ ถูกสั่ง
Am
สอน ให้เ
G
ชื่อมาอย่าง
Fmaj7
นั้น

 
ทำเพื่อรัก ทำซะยิ่
C
งใหญ่ แต่กลับ
Am
เห็นแค่เ
G
ธอไปจาก
Fmaj7
ฉัน

 
ทุกทุก
Am
สิ่งที่คิดทั้ง
Em
หมดชีวิต ฝากเอาไ
F
ว้    
C
 

 
ทุกทุก
Am
อย่างที่ฝันมีเ
Em
พียงแค่ฉัน ไม่เหลือใ
F
คร  
G
 


 
อยู่ไหนนะ
C
รัก ไอ้คำที่ว่
Em
าดี ที่เคยซึ้งทุก
Am
ทีที่บอกกัน

F
ฉันเพิ่ง
G
รู้ว่ารั
C
ก ตัวตนมันไม่
Em
มี ที่ฉันทำ
Am
ดีก็เท่านั้น 
F
มันก็
G
แค่อา
C
กาศ


 
คำว่า
Fmaj7
รัก ฟังแล้วเ
C
ข้าใจ ทำให้
Am
เห็นอะไร 
G
ที่เปลี่ยน
Fmaj7
ผัน

 
ไม่ว่าเธอ ฉั
C
นหรือใครใคร ก็ต้อง
Am
เป็นอาก
G
าศ เข้าสัก
Fmaj7
วัน

 
จะไม่
Am
คิดพร่ำเพ้อโทษ
Em
เธอ เมื่อคนอยากจะไ
F
ป    
C
 

 
จะไม่ข
Am
วางทางเธอ แค่เพี
Em
ยงอยากให้รู้ ว่าเสียใ
F
จ    
G
 


( ซ้ำ * )


** 
C
ไม่มีอะไร
Em
ไม่มีอะไรจะทำให้คนเราไม่เสียใจ

Am
ฉันเพิ่งได้รู้ เธอทำให้ฉันเพิ่งได้รู้ ว่าไม่มีใ
F
ครที่เข้ามา และจะไม่
G
พ้นไป


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / Am / Em / F / G /


 
อยู่ไหนนะ
C
รัก ไอ้คำที่ว่
Em
าดี ที่เคยซึ้งทุก
Am
ทีที่บอกกัน

F
ฉันเพิ่ง
G
รู้ว่ารั
C
ก ตัวตนมันไม่
Em
มี ที่ฉันทำ
Am
ดีก็เท่านั้น 
F
มันก็
G
แค่ความ
C
รัก

 
ไอ้คำที่ว่
Em
าดี ที่เคยซึ้งทุก
Am
ทีที่บอกกัน

F
ฉันเพิ่ง
G
รู้ว่ารั
C
ก ตัวตนมันไม่
Em
มี ที่ฉันทำ
Am
ดีก็เท่านั้น 
F
มันก็
G
แค่อา
C
กาศ


( ซ้ำ ** , ** )


 
อยู่ที่
C
ไหน ความ
Em
รัก     
Am
        
F
ฉันก็ไม่เ
G
คย อยู่ที่
C
ไหน ความ
Em
รัก     
Am
        
F
มันก็แ
G
ค่อากา
C

เจ้าของผลงานเพลง ของ บอดี้สแลม

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง อากาศ