เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เงา – บอดี้สแลม เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เงา

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เงา – บอดี้สแลม

ดนตรี : / Em7 D / Csus2 Bm7 / ( 4 ครั้ง )


 
มือที่กุมมือ
Em7
ฉัน แม้ยามห
D
ลับฝัน มือนั้นเป็นขอ
Csus2
งเธอ

Bm7
เสียงที่เธอกระ
Em7
ซิบ พูดคำว่
D
ารัก ยังได้ยิน
Csus2
เสมอ


 
เธอเป็นดั่ง
Em7
เงา มีแค่เพียงเร
D
า ปลอบโยนซึ่งกันและ
Csus2
กัน ในวัน
Bm7
ที่ทุกข์ใจ

 
เธออยู่ตรง
Em7
นี้ ในนาที
D
นี้ เธอยังอยู่ข้างเคียงกั
Csus2
น    ในวัน
Bm7
ที่ฉันเดียวดาย


Em7
แค่ใครซักคน 
D
คนที่หามานาน 
Csus2
สักคนที่เคย
Bm7
ว่ามีจริงเพียงแค่ในฝัน

Em7
ใครซักคน 
D
คนที่รอมาทั้งชีวิต 
Csus2
สุดท้ายได้เจอสุด
Bm7
ท้ายคนนั้นคือเธอ

Em7
เธอเหมือนเงา 
D
แม้ค่ำคืนที่มันมืดมิด 
Csus2
ไม่มีใครยัง
Bm7
รู้ว่ามีเธอ

Em7
เธอผู้เดียว 
D
ที่ยังอยู่เสมอ 
Csus2
ขอบคุณที่มาด้วย
Bm7
กันจนถึงในวันนี้


ดนตรี : / Em7 D / Csus2 Bm7 / ( 2 ครั้ง )


 
คืนที่ไฟ
Em7
สลัว เธอเป็น
D
ดั่งแสง ทำให้มองเห็
Csus2
นทาง

Bm7
เธอเหมือนลม
Em7
ที่พัด ให้เรือ
D
ชีวิต ลอยมาถึงฝั่
Csus2
งฝัน      
Bm7
 


 
เธอเป็นดั่ง
Em7
เงา มีแค่เพียงเร
D
า ปลอบโยนซึ่งกันและ
Csus2
กัน ในวัน
Bm7
ที่ทุกข์ใจ

 
เธออยู่ตรง
Em7
นี้ ในนาที
D
นี้ เธอยังอยู่ข้างเคียงกั
Csus2
น   แม้วัน
Bm7
นี้เธอลาไกล


Em7
ใครซักคน 
D
คนที่หามานาน 
Csus2
สักคนที่เคย
Bm7
ว่ามีจริงเพียงแค่ในฝัน

Em7
ใครซักคน 
D
คนที่รอมาทั้งชีวิต 
Csus2
สุดท้ายได้เจอสุด
Bm7
ท้ายคนนั้นคือเธอ

Em7
เธอเหมือนเงา 
D
แม้ค่ำคืนที่มันมืดมิด 
Csus2
ไม่มีใครยัง
Bm7
รู้ว่ามีเธอ

Em7
เธอผู้เดียว 
D
ที่ยังอยู่เสมอ 
Csus2
ขอบคุณที่มาด้วย
Bm7
กันจนถึงวันสุดท้าย


ดนตรี : / Em7 / D / Csus2 / D B7 /


( ซ้ำ * )


 
( เวลาผ่าน
Em7
พ้นไม่ย้อน
D
คืน แต่
Csus2
ฉันก็เข้าใ
Bm7
จ ความ
Em7
รักต้องเป็น
D
ไป เหมือน
Csus2
กัน )

 
ขอบคุณที่มาด้วย
Bm7
กันจนถึงในวันสุดท้าย 

 
( เรื่องราวผ่าน
Em7
พ้นไม่ย้อน
D
คืน และ
Csus2
ฉันก็เข้าใ
Bm7
จ    ชีวิ
Em7
ตต้องเป็น
D
ไป เหมือ
Csus2
นกัน )   
Bm7
 

 
( ขอบคุณที่
Em7
รักและเข้า
D
ใจ ) รักและเข้าใจ 
Csus2
พร้อมเคียงข้าง
Bm7
กัน     
Em7
แม้จนถึง
D
วัน สุด
Csus2
ท้าย     
Bm7
 

 
( ฝากดาวบน
Em7
ฟ้าช่วยย้ำเ
D
ตือน ว่
Csus2
าฉันคิดถึงเ
Bm7
ธอ  อีก
Em7
ครั้งได้พบ
D
เจอคงไม่
Csus2
นาน )

 
สักวันได้พบได้
Bm7
เจออีกครั้งคงไม่
Em7
นาน

รวมผลงานเพลง โดย บอดี้สแลม

ฟังเพลง เงา