เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เก็บดาว – บอย โกสิยพงษ์ เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก็บดาว

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เก็บดาว – บอย โกสิยพงษ์

ดนตรี : / Bb Dm7 / Cm7 F / Bb /


Bb
อยู่ท่ามกลาง
Dm7
ตะวันทาบทอขอบ
Gm7
ฟ้า ดวงอา
Cm7
ทิตย์ร้อนแรง
F
ส่องแสง
Bb
มา

 
จวบจนตะ
Gm7
วันนั้นลับจากสาย
Cm7
ตา   เมื่อ
F
ถึงเวลาฟ้าจึงเป
Bb
ลี่ยน

 
เปลี่ยนเป็นกล
Dm7
างคืนที่มีหมู่
Gm7
ดาว คืนที่
Cm7
ฟ้า  งดง
F
ามด้วยแสงพร
Bb
าว

 
ส่องเป็นประ
Gm7
กายระยับวับวาว
Cm7
   อยากค
F
ว้าดาวมาอยู่ใกล้
Gm7
มือ


 
จะ
F
ลองเอื้อมไปสุด
Eb
ฟ้า และ
Dm7
คิดจะไปเสาะ
Gm7
หา   มีดา
Cm7
วเท่าไหร่
Dm7
ที่รอ ให้เ
Eb
ราไขว่ค
F
ว้า


 
เก็บดาวบนท้อง
Bb
ฟ้า แ
Dm7
ล้วแทนรักมา
Gm7
ให้กัน   
F
ให้เธอเป็นของ
Bb
ขวัญ 
Dm7
แทนด้วยสื่อ
Gm7
สายใจ

C7
อยากให้รักเราเหมือ
Cm7
นฟ้า   ที่เ
Dm7
ต็มไปด้วยดาวสด
Cm7
ใส       
F
ตลอด
Bb
กาล


Bb
อาจจะมีบาง
Dm7
ครั้งที่เราห่าง
Gm7
ไกล แต่เรามี
Cm7
ฟ้าและ
F
ดาวผูก
Bb
หัวใจ

 
เก็บเป็
Gm7
นพลังให้เราฝั
Cm7
นใฝ่ อยาก
F
คว้าดาวมาอยู่ใกล้
Gm7
มือ


( ซ้ำ * )


 
เก็บดาวบนท้อง
Bb
ฟ้า แ
Dm7
ล้วแทนรักมา
Gm7
ให้กัน   
F
ให้เธอเป็นของ
Bb
ขวัญ 
Dm7
แทนด้วยสื่อ
Gm7
สายใจ

C7
อยากให้รักเราเหมือ
Cm7
นฟ้า   ที่เ
Dm7
ต็มไปด้วยดาวสด
Cm7
ใส


C#
โปรดจับมือฉันไว้แล้วล่อง
B
ลอยไป ไปตามแสงดาวที่ส่อง

 
ให้สองเ
A
ราก้าวเดิน เปี่ยมด้วยรักและพลังที่เกิด จะ
F
รักกันชั่วดินฟ้า


ดนตรี : / C# / B / A / F /


 
เก็บดาวบนท้อง
C
ฟ้า แ
Em7
ล้วแทนรักมา
Am7
ให้กัน    
G
ให้เธอเป็นของ
C
ขวัญ  
Em7
แทนด้วยสื่อ
Am7
สายใจ

D7
อยากให้รักเราเหมือ
Dm7
นฟ้า    ที่เ
Em7
ต็มไปด้วยดาวสด
F
ใส

 
ให้
Dm7
รักเราเต็
Em7
มไปด้วยความเข้า
F
ใจ จะ
Dm7
รัก   รักเ
G
ธอตลอด
C
ไป


ดนตรี : / C Em7 / F G / C /

รวมผลงานเพลง ของ บอย โกสิยพงษ์

Related Posts

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง เก็บดาว