เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เธอทำให้ฉันอยู่ในเสียงเพลง – บัวชมพู ฟอร์ด เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอทำให้ฉันอยู่ในเสียงเพลง

เธอทำให้ฉันอยู่ในเสียงเพลง – บัวชมพู ฟอร์ด

ดั๊ด ดั๊ด ดี๊ ดา ไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไร
ดั๊ด ดั๊ด ดี๊ ดา ไม่รู้ฉันคอยอะไร

ดั๊ด ดั๊ด ดี๊ ด๊าว ดี่ ด่า ด๊า ดา… ด้า ดี๊ ดาว
เธอทำให้ฉันอยู่ในเสียงเพลง
โฮ้……โว…โว้….โฮว โอ้..โอว…เมื่อฉันมองเธอ

ดั๊ด ดั๊ด ดี๊ ดา ดอกไม้เฝ้าคอยบางสิ่ง
ดั๊ด ดั๊ด ดี๊ ดา แต่ฉันค้นเจอบางสิ่ง

เธอคือคำถามที่ฉันต้องการจะเป็นคำตอบ
เธอทำให้ฉันอยู่ในเสียงเพลง
โฮ้……โว…โฮ้….โฮว โอ้..โอว..เมื่อฉันมองเธอ

เธอ…คงรู้สึก เธอ…คงเข้าใจ
โฮ้ว…..โอว…ฮู้ว โว ฮู้ว โว ฮู้ว โว ฮู้ว โว ฮู้ว โว….โฮว

เธอคือคำถามที่ฉันต้องการจะเป็นคำตอบ
เธอทำให้ฉันอยู่ในเสียงเพลง
โฮ้……โว…โฮ้….โฮว โอ้..โอว..เมื่อฉันมองเธอ

โฮ้……โว…โว้….โฮว โฮ้ว..โฮว..ดั๊ด ด๊า ดี๊ ดา
ฮ้า…..ฮา ฮ้า… ฮา…..ดิ๊ด ด้า ดา ดี๊ ดา….ฮ้า….ฮา…
ด้า ด่า ดา….. ดั๊ด ด้า ดี๊ ดาว….

เจ้าของผลงานเพลง โดย บัวชมพู ฟอร์ด

ฟังเพลง ยูทูป เธอทำให้ฉันอยู่ในเสียงเพลง