เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อ้ายอ่อยหญิงอื่น – บานเย็น รากแก่น คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อ้ายอ่อยหญิงอื่น

อ้ายอ่อยหญิงอื่น – บานเย็น รากแก่น

งาน แต่งดอง
ของอ้าย ผ่านไปแล้วบ่.
เสีย ดายน้อ
บ่ฮอดบอก ให้น้องได้ฮู้.
น้อง นี้หนา
หยัง กะได้ ใด๋พ่อสี บุญซู.
สมควร ละให้กันฮู้
นำแน่กะ ยังไค ละใด๋คำเอย.
พ่อแก้มเปิ่นเวิ่น
เพิ่น บ่คั่ว พั่ว สะเลเต
ผมเพๆ ไปหลงเสน่ห์
ดอกหว่านต่างสวน.
น้องนี้เลย รัญ จวน
ย่อนพี่ซาย ไลลืมคำเว้า.
.เจ้าดอก เอย
เจ้าดอกดอกเอ๋ย.
เออ เอ้อเอิง เอย
โอ้ว่าเจ้าดอก กา กะเลา
ฮักอ้ายหลาย เด้จนเยา
แต่แล้วเจ้าหลุด หลุดมือจ้อย
เสียดาย เสียดาย
ยาอ้ายหลุดลอย
เสียแฮง ที่เฮาเฝ้าคอย
ลงท้ายอ้ายอ่อย หญิง อื่น
เจ้าดอก เอย
เจ้าดอกดอกเอ๋ย.
เออ เอ้อเอิง เอย
โอ้ว่าเจ้าดอก กา กะเลา
ฮักอ้ายหลาย เด้จนเยา
แต่แล้วเจ้าหลุด หลุดมือจ้อย
เสียดาย เสียดาย
ยาอ้ายหลุดลอย
เสียแฮง ที่เฮาเฝ้าคอย
ลงท้ายอ้ายอ่อย หญิง อื่น

รวมผลงานเพลง ของ บานเย็น รากแก่น

ฟังเพลง ออนไลน์ อ้ายอ่อยหญิงอื่น