คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อีกครึ่งของหัวใจ – บาสเก็ท แบนด์ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อีกครึ่งของหัวใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อีกครึ่งของหัวใจ – บาสเก็ท แบนด์

ดนตรี : / D / F#m Gm / D / F#m G / D / F#m Gm / D / F#m A /


 
ตั้งแต่
D
วันที่เราได้
Em
พบฉันเองก็
F#m
รู้       
G
สึก ว่าโลกใบ
D
นี้และชีวิต
Em
ฉันนั้นคงไม่
F#7sus4
เหมือน เดิม

 
เพราะมี
Bm
เธอที่เดินเข้า
BmM7
มา เพราะสาย
Bm7
ตาของเธอทำ
Bm6
ให้ฉันหวั่น
G
ไหว

 
เหมือนเว
F#m
ลามันหยุดหมุนไป ความรู้
Em
สึกของฉันข้างในมันละ
A
ลาย


 
ตั้งแต่
D
นั้นฉันจึงได้
Em
รู้ว่ามีอีก
F#m
หลาย  
G
อย่าง ที่ขาดและ
D
หายไปจากชี
Em
วิตก็คืออีก
F#7sus4
ครึ่ง ใจ

 
ที่เธอ
Bm
เดินและนำเข้า
BmM7
มา เข้ามาเ
Bm7
ติมให้เต็มหัว
Bm6
ใจฉันใช่ไ
G
หม

 
นี่เรื่อง
F#m
จริงหรือแค่ฝันไป เสียงหัว
Em
ใจเราเต้นพร้อมกันได้ยิน
A
ไหม


D
เธอคือเธอที่เป็นทุกทุก
Em
อย่าง เป็นดังดวงดาวและตะ
F#m
วัน เป็นดังฤดูร้อนที่
G
ทำ ให้ฉันได้สด
A
ใส

D
เธอเย็นดังฤดูฝนโปรย
Em
ปราย เป็นดังฤดูหนาวที่
F#m
ฉัน ยังคงเฝ้ารอและตาม
F#7sus4
หา


** 
 
เพราะมี
Bm
เธอที่เดินเข้ามา เพราะมี
E7
เธอคนเดียวเปรียบเหมือนทุก
G
อย่าง

 
ถ้าฉัน
F#m
ยังไม่ได้พบเธอ เหมือนหัว
Em
ใจไม่ได้พบเจอ
A
 อีกครึ่งของหัวใจ


ดนตรี : / D / D / A /


 
ผ่านคืน
D
วันฉันจึงได้
Em
รู้และก็ยิ่ง
F#m
รู้       
G
สึก ว่าสิ่งดี
D
ดีในชีวิต
Em
ฉันอยู่ที่
F#7sus4
เธอ นั่นไง

 
หัวใจ
Bm
เธอที่เธอให้
BmM7
มา เข้ามาเ
Bm7
ติมให้เต็มหัว
Bm6
ใจฉันใช่ไ
G
หม

 
คือเรื่อง
F#m
จริงไม่ได้ฝันไป เสียงหัว
Em
ใจเราเต้นพร้อมกันได้ยิน
A
ไหม 


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Gmaj7 / F#m / Gmaj7 / Bm Am / Gmaj7 F#m / Fmaj7 Em / Bb / A /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / D F#m / G A / Bm A /

ดนตรี : / D F#m / G A / Bb / D F#m / G A / Bb A / Dmaj7 /

ผลงานเพลง ของ บาสเก็ท แบนด์

ฟังเพลงใหม่ อีกครึ่งของหัวใจ