คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง อย่างน้อย – บิ๊กแอส เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่างน้อย

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อย่างน้อย – บิ๊กแอส

ดนตรี : / D / F#m / G / A /


D
มีใครบาง
F#m
คนให้คำนิย
G
าม ว่า
A
รักคือความทุกข์
D
 แตกต่างกั
F#m
บฉัน ที่มองว่า
G
รัก คือค
A
วามสุข

D
อาจจะเหนื่อยบางค
F#m
รั้ง อาจจะเจ็บบางที 
G
แต่ก็ยิ้
A
มได้เรื่อยมา 
D
อาจจะต้องผิด
F#m
หวัง ก็ไม่เป็นไร
G
 


 
อย่าง
A
น้อยฉันเคยได้รั
D
ก เธ
A
อ รักด้วยการไม่ห
Bm
วังอะไร

A
ก็รู้ฉันเองมัน
G
ยัง  
F#m
ไม่ใช่    
Em
ไม่ต้องการอะ
D
ไรทั้งนั้น

 
อย่าง
A
น้อยฉันได้เรียน
D
รู้ ได้เข้
A
าใจ ทุกนาทีที่
Bm
ฉันมีเธอ

A
รักคือความสุ
G
ข  ที่
F#m
ยิ่ง ให
Em
ญ่ และ
G
มี  ค
F#m
วาม ห
Em
มายมาก
A
มายจริงจริง


ดนตรี : / D / F#m / G / A /


D
ความพยา
F#m
ยามจะทำเพื่อเ
G
ธอ จะ
A
ขอทำต่อไป
D
 แค่มีรอย
F#m
ยิ้มของเธอส่ง
G
มา ก็ชื่
A
นใจ

D
หากในวันพรุ่
F#m
งนี้เธอจะตอบตก
G
ลง ก็คงจะ
A
คุ้มค่ามากมาย
D
 แต่ถ้าต้องผิด
F#m
หวัง ก็ไม่
G
เสียใจ


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / D / D /

ดนตรี : / Em / F#m / G / A / ( 2 ครั้ง )


Em
อาจจะเหนื่อยบางครั้ง
F#m
 อาจจะเจ็บบาง
G
ที

 
แต่ก็
A
ยิ้มได้เรื่อยมา
Em
 อาจจะต้องผิด
F#m
หวัง ก็ไม่เป็นไ
G


( ซ้ำ * )


Em
อาจจะเหนื่อยบางครั้ง
F#m
 อาจจะเจ็บบาง
G
ที

 
แต่ก็
A
ยิ้มได้เรื่อยมา
Em
 อาจจะต้องผิด
F#m
หวัง ก็ไม่เสียใ
G
จ    
A
     
D
 

รวมผลงานเพลง โดย บิ๊กแอส

ฟังเพลงฟรี อย่างน้อย