เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เกิดมาแค่รักกัน – บิ๊กแอส เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เกิดมาแค่รักกัน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เกิดมาแค่รักกัน – บิ๊กแอส

ดนตรี : / A / Bm / D / Bm E / ( 2 ครั้ง )


D
และแล้วก็ถึงเวลา 
C#m
 และแล้วเธอก็ต้องไป 
Bm
 ฉันก็เข้า
E
ใจที่เธอเลือกเดิ
A

D
ฝืนยิ้มด้วยความยินดี 
C#m
 ทั้งที่เจ็บ
F#m
ปวดเหลือเกิน ได้
Bm
แต่ยืนมองเธอเ
B
ดินไปกับเ
E
ขา


D
รัก แม้รักยังไงก็
A
รัก ได้เพียงหัวใจ สุด
Bm
ท้ายต้องยอมปล่อยเธอไปกับเ
E
ขา


 
จาก
A
นี้   
Amaj7
     เธอก็ค
A7
งไปดี ก็
F#
ขอให้เธอจง
Bm
สุขสบาย
BmM7
 

 
เธอจง
Bm7
เดินไปตามความ
C#7
ฝันของเธอที่เ
F#m
ธอตั้งใจ 
E
แม้ฉันต้องเสียใ
D
จ แต่ฉั
E
นจะรับไว้เอง

 
อย่าง
A
น้อย  
Amaj7
     เธอก็
A7
ทำให้ฉันรู้
F#
ว่าเคยมีความ
Bm
สุขเพียงใด
BmM7
 

 
ได้เป็น
Bm7
คนที่เธอเคย
C#7
รัก ก็ดีแค่ไ
F#m
หน     
E
ฉันต้องยอมเข้
D
าใจ เกิด
Bm
มาแค่เพียงได้
E
รักกัน

 
สุด
Bm
ท้ายไม่เป็นอย่าง
ฝัน ฉันยอมทำใจ


ดนตรี : / A / Bm / D / Bm E /


D
ชีวิตที่เราเคยมี 
C#m
 แขวนไว้บนด้ายบาง ๆ 
Bm
 ไม่รู้ว่ามั
E
นจะขาดเมื่อไห
A
ร่

D
เมื่อเธอเจอทางทีดี 
C#m
 เธออยากมีชี
F#m
วิตใหม่ ไม่ผิ
Bm
ดอะไรเมื่อ
B
เธอต้องเลือกเ
E
ขา


D
รัก แม้รักยังไงก็
A
รัก ได้เพียงหัวใจ สุด
Bm
ท้ายต้องยอมเป็นคนที่ปวดร้
E
าว


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / F#m E /


 
เกิด
Bm
มาแค่เพียงได้
E
รักกัน สุด
Bm
ท้ายชีวิตของ
E
ฉัน ก็ไม่มีใคร


ดนตรี : / A / A / A /

เจ้าของผลงานเพลง ของ บิ๊กแอส

ฟังเพลงใหม่ เกิดมาแค่รักกัน