คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เธอเก็บฉันไว้ทำไม – บิ๊กแอส เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอเก็บฉันไว้ทำไม

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เธอเก็บฉันไว้ทำไม – บิ๊กแอส

ดนตรี : / Csus2 / Csus2 / Csus2 Em / Am / Csus2 Em / Am /


 
ฉันพอจะรู้
C
  ว่าเ
G
ธอมีใครซ่อน
Dm
ไว้ในใจ
Am
 และเป็น
Dm
คนที่เธ
G
อรักมากก
C
ว่าฉัน
G
 

 
ที่ยังไม่
C
รู้   ก็
Em
ตรงที่เรายั
Dm
งเจอกัน
Am
 ไม่เข้าใ
Dm
จ ที่เธ
G
อยังแคร์ฉันอ
C
ยู่


 
ทั้งที่จ
Dm
ริงมองตาก็
Em
ดูออก ว่าใ
Dm
จเธอนั้นให้ใคร
C
 

 
แต่เ
Dm
ธอก็ยังไม่
Em
ทิ้งฉันไ
Am
ป ทำเพื่
F
ออะไร ฉันนั้นอยากรู้
G
จริงจริง


** 
 
เธอเก็บฉันไว้ทำไม
C
 ทั้งที่
Em
ใจเธอไม่
Am
รักกัน

 
เธอเก็
G
บฉันไว้ตั้งน
C
าน หรือต้อง
Em
การจะหลอกกันเ
Am
รื่อยไป
G
 

 
ยัง
F
ไงเธอก็ไม่รัก บอกเ
Em
ลยให้เข้าใ
A

 
จะ
Dm
ยากอะไร แค่บ
G
อกว่าไม่รักกั
C
น    
G
 


 
ฉันคงไม่
C
ถาม ว่าเ
G
ธอกับเขารัก
Dm
กันเพียงใ
Am
ด เพราะเข้า
Dm
ใจ ว่าเ
G
ขาคงดีกว่าฉั
C
น    
G
 

 
เมื่อเธอเลือก
C
แล้ว แนะ
Em
นำว่าเธออย่า
Dm
สงสาร
Am
  ไม่ต้อ
Dm
งการ เรียก
G
ร้องให้ใครเห็นใ
C


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / F G / Em Am / Dm / G / G /


 
เธอเก็บฉันไว้ทำไม
C
 ทั้งที่
Em
ใจเธอไม่
Am
รักกัน

 
เธอเก็
G
บฉันไว้ตั้งน
C
าน หรือต้อง
Em
การจะหลอกกันเ
Am
รื่อยไป
G
 

 
ยัง
F
ไงเธอก็ไม่รัก บอก
Em
ฉันให้เข้าใจ
A
 

 
จะ
Dm
ยากอะไร แค่บ
G
อกว่าไม่รักกั
C
น    
G
 

 
ยังไ
F
งเธอก็ไม่รัก ไม่
Em
ควรจะเก็บ
Am
ไว้   จะ
Dm
ยากอะไร แค่
G
บอกว่าไม่รักกั
C


ดนตรี : / C /

เจ้าของผลงานเพลง ของ บิ๊กแอส

ฟังเพลงใหม่ เธอเก็บฉันไว้ทำไม