คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง อย่าลืมสัญญา – บุญค้ำ สิทธิเดช รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าลืมสัญญา

อย่าลืมสัญญา – บุญค้ำ สิทธิเดช

ดนตรี 4 Bars..2…3…
4..อย่าลืม
ฟังเสียงเพลงอ้ายร้องสั่ง
ก่อนจากนวลนาง
อ้ายยังได้ให้สัญญา
ว่าจะรักนาง รักเดียวตลอดชีวา
หากผู้ใดลืมลา
ฟ้านั้นช่วยลงโทษให้
อย่าลืม
ฟังเสียงเพลงอ้ายร้องส่ง
ป่านนี้น้องคง พะวงหาอ้ายบ่วาย
น้องอย่าน้อยใจ ว่าอ้ายนี้จะลืมไล
ขอจงมั่นในใจ
ว่าชายรักแท้แน่นอน
น้องนาง จะเหมือนตัวอ้ายบ่หนอ
หรือมีคู่ร่วมหอ
พะนอจากอ้ายไปก่อน
น้องอย่าได้ลืม
สัญญาเลยหนางามงอน
อ้ายหมายเป็นคู่เคียงหมอน
ร่วมบังอรตลอดชีวา
อย่าลืม
ฟังเสียงเพลงอ้ายเสียก่อน
ก่อนจะเข้านอน
ร้องวอนมากล่อมนิทรา
ขอน้องจงนอน
ผันดีเถิดหนาแก้วตา
ขอน้องอย่าลืมลา
สัญญาสองเราเด้อนาง
ดนตรี 8 Bars..6…7…
8..น้องนาง
จะเหมือนตัวอ้ายบ่หนอ
หรือมีคู่ร่วมหอ
พะนอจากอ้ายไปก่อน
น้องอย่าได้ลืม
สัญญาเลยหนางามงอน
อ้ายหมายเป็นคู่เคียงหมอน
ร่วมบังอรตลอดชีวา
อย่าลืม
ฟังเสียงเพลงอ้ายเสียก่อน
ก่อนจะเข้านอน
ร้องวอนมากล่อมนิทรา
ขอน้องจงนอน
ผันดีเถิดหนาแก้วตา
ขอน้องอย่าลืมลา
สัญญาสองเราเด้อนาง…

เจ้าของผลงานเพลง โดย บุญค้ำ สิทธิเดช

ฟังเพลงสด อย่าลืมสัญญา