เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เซบังเหียง – บุญค้ำ สิทธิเดช คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เซบังเหียง

เซบังเหียง – บุญค้ำ สิทธิเดช

ดนตรี 8 Bars..6…7…
8..ฝั่งเซ ที่เห็นเป็นถิ่นสวยงาม
ทั่วแดนและแคว้นเขตทาม
ไสจะงามเท่าเซบังเหียง
น้ำใสยิ่งเหลือ
หมู่เรือร่องลอยไหลเลี่ยง
หลีกหินแกล้งเซบังเหียง
เพียงได้ชมก็ยังสมใจ
น้ำเซ ที่ไหลใสเย็นเห็นปลา
ล่องลอยเป็นหมู่กันมา
ตามภาษาแสนสุขสดใส
ข้ามเซบังเหียง
ก็มีขัวงามกว้างใหญ่
ได้ชมแล้วแสนสุขใจ
ถิ่นใดไสจะเปรียบปาน
โอ้ หนอเซบังเหียงนี้เอ๋ย
เจ้างามเกินจะเปรียบเปรย
สุดจะเอ่ยความหมายของมัน
ธรรมชาติแห่งนี้
เหมือนมีมนต์ฟ้าเสกสรร
เหมือนน้ำไหลจากสวรรค์
ชวนให้ฝันยามชมสุขใจ
น้ำเซ ที่ไหลเมื่อยามฝนนอง
น้ำเต็มล้นสองฝั่งคลอง
ยามเหลียวมองน้ำนองหลั่งไหล
เมื่อยามน้ำลง
ก็คงเหลือแต่หินไว้
ทัวทัศน์ป่าดงแห่งใด
ไสจะงามเท่าเซบังเหียง
ดนตรี 8 Bars..6…7…
8…โอ้ หนอเซบังเหียงนี้เอ๋ย
เจ้างามเกินจะเปรียบเปรย
สุดจะเอ่ยความหมายของมัน
ธรรมชาติแห่งนี้
เหมือนมีมนต์ฟ้าเสกสรร
เหมือนน้ำไหลจากสวรรค์
ชวนให้ฝันยามชมสุขใจ
น้ำเซ ที่ไหลเมื่อยามฝนนอง
น้ำเต็มล้นสองฝั่งคลอง
ยามเหลียวมองน้ำนองหลั่งไหล
เมื่อยามน้ำลง
ก็คงเหลือแต่หินไว้
ทัวทัศน์ป่าดงแห่งใด
ไสจะงามเท่าเซบังเหียง…

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง บุญค้ำ สิทธิเดช

ฟังเพลง mp3 เซบังเหียง