เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เชือกผูกตายใจผูกพัน – บ่าววี รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เชือกผูกตายใจผูกพัน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เชือกผูกตายใจผูกพัน – บ่าววี

ดนตรี : / C#m / A / E / Ab /

ดนตรี : / C#m G#m / A E / F#m Ab / C#m /


แก้เชือกที่ มันผูก
A
ตาย ก็ยัง
F#m
ง่ายกว่า
B
ใจ ที่มันผูก
E
พัน

เธอหมด
A
รัก ที่เ
B
คยให้กันวัน
C#m
นั้น แต่ว่า
F#m
ฉัน ยังคงรักมั่นทั้ง
B
ใจ


ยินยอมให้เธอจาก
C#m
ไป ประโยชน์อะ
A
ไร ถ้าหมด
B
ใจแล้วอยู่ตรง
E
นี้

เธอเลือก
A
แล้ว ก็
B
ขอให้เธอโชค
C#m
ดี ขอให้เธอโชค
F#m
ดี กับ
G#m
คนที่เธอมี
C#m
ใจ


** 
F#m
ลืมฉันลืมไม่ลง
G#m
จำ จะจด
F#m
จำทุกการกระทำ ที่ดีเก็บ
B
ไว้


*** 
วันนี้เธอยู่ที่
A
ใด อยู่ที่
B
ไหนให้เธอ
C#m
รู้ว่า ความรักฉันยังห่วง
F#m
หา ยังติด
B
ตราอยู่ใน
C#m
หัวใจ

ถึงแม้ว่าเธอให้
A
ลืม ฉันก็
B
รักเธอหมด
C#m
หัวใจ แก้เชือกที่มันผูก
A
ตาย ก็ยัง
B
ง่ายกว่า ใจ
C#m
ผูกพัน


ดนตรี : / C#m G#m / A E / F#m Ab / C#m /


( ซ้ำ * , ** , *** )


ดนตรี : / F#m / G#m / F#m / B /


( ซ้ำ *** )


ดนตรี : / A B / C#m /

ศิลปิน โดย บ่าววี

ฟังเพลง ยูทูป เชือกผูกตายใจผูกพัน