คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง อย่าให้เห็น – ปราโมทย์ วิเลปะนะ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าให้เห็น

อย่าให้เห็น – ปราโมทย์ วิเลปะนะ

ต้องยอมทน
แกล้งทำไม่รู้เรื่องราว
ที่เธอปันใจ
เปิดใจให้ใครเข้ามา
แต่มันคงไม่เพียงพอ
เธอจึงให้ฉันเห็นกับตา
ที่เคล้าคลอกับเขามา
เธอน่าจะรู้ว่ามันกัดกินในใจ
ฉันต้องเจ็บสักแค่ไหน
ถึงจะพอกับใจเธอ
อย่าพาเขาให้ต้องมาเจอ
ให้เห็นเลย
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไหว
อยากขอร้องอย่างคนคุ้นเคย
แค่นี้มันเกินเลยขีดเสียใจ
เพราะรักกัน
ถึงยอมเหมือนคนโง่งม
ต้องการแค่เพียง
อยากจะรักษารักเรา
เจ็บเพียงใดเก็บในใจ
ก็ทั้งที่รู้เธอหลอกเอา
คิดคบใครไม่ว่ากัน
แต่ทำให้เห็น
มันดูเล่นแรงเกินไป
ฉันต้องเจ็บสักแค่ไหน
ถึงจะพอกับใจเธอ
อย่าพาเขาให้ต้องมาเจอ
ให้เห็นเลย
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไหว
อยากขอร้องอย่างคนคุ้นเคย
รู้ไหมมันเกินเลยขีดเสียใจ

ฉันต้องเจ็บสักแค่ไหน
ถึงจะพอกับใจเธอ
อย่าพาเขาให้ต้องมาเจอ
ให้เห็นเลย
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไหว
อยากขอร้องอย่างคนคุ้นเคย
แค่นี้มันเกินเลยขีดเสียใจ
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไหว
อยากขอร้องอย่างคนคุ้นเคย
รู้ไหมมันเกินเลยขีดเสียใจ

เจ้าของผลงานเพลง โดย ปราโมทย์ วิเลปะนะ

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง อย่าให้เห็น