เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เบอร์นี้ไม่มีคนของเธอ – ปาน ธนพร แวกประยูร เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เบอร์นี้ไม่มีคนของเธอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เบอร์นี้ไม่มีคนของเธอ – ปาน ธนพร แวกประยูร

ดนตรี : / Am F / C G / ( 2 ครั้ง )


Am
       รู้
F
ตัว ว่า
C
ทำไม่ค่อย
G
งาม เท่า
Am
ไร  แค่
F
เพียง ข้อง
C
ใจอยู่ว่า
G
ใคร โทร
Am
มา

 
ถามว่า
F
ใคร เรื่องอะ
C
ไร เขาก็เลี่ยง
D
ไป ฉันมันก็
F
ค้างคา อยากพูดให้
G
ชัดเจน

Am
   เรื่อง
F
งาน ไม่
C
คุยที่ทำ
G
งาน หรือ
Am
ไง ต้อง
F
โทร ปรึก
C
ษากันวุ่น
G
วาย เช้า
Am
เย็น

 
ต้องหลบ
F
ไป ต้องแอบ
C
ไปยืนคุยตั้ง
D
ไกล คบมาก็
F
เพิ่งเป็น ฉันเลยอด
G
ไม่ไหว


 
ถ้า
Am
ไม่คิด ก็
G
แล้วไป เชิญ
F
คุยได้ทั้ง
C
วัน เว้นเพียงแต่
Am
เธอ คิด
G
การใหญ่กว่า
F
นี้    
G
 


** 
 
โทษที
F
เบอร์นี้ 
G
ไม่มีคนของ
Am
เธอ อย่าให้ระ
F
คายว่า
G
เธอกำลังไม่
C
เกรงใจ

 
คน
Am7
รัก เขาอยู่ข้าง
E
ข้าง
Am
กัน  ถ้า
G
คิดทำอย่าง
F
นั้นมันก็
Dm
กล้าไป อย่า
E
ทำให้ฉันร้าย

 
จำ
F
ไว้ หากไม่
G
มีใครตายอย่าโทร


ดนตรี : / Am F / C G / ( 2 ครั้ง )


Am
     แค่
F
กลัว เผื่อ
C
เธอไม่รู้
G
ตัว เท่า
Am
ไร เผลอ
F
ลืม ว่า
C
ใครเป็นของ
G
ใคร ขึ้น
Am
มา

 
เห็นหยอก
F
กัน เห็นผูก
C
พันเกินกว่าเพื่อน
D
กัน ฉันทนมา
F
หลายครา อยากพูดให้
G
ชัดเจน


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / F Am7 / G / F Am / G / Dm F / C G / F / G /


 
โทษที บอกไว้เลยว่า
F
เบอร์นี้ 
G
ไม่มีคนของ
Am
เธอ อย่าให้ระ
F
คายว่า
G
เธอกำลังไม่
C
เกรงใจ

 
คน
Am7
รัก เขาอยู่ข้าง
E
ข้าง
Am
กัน  ถ้า
G
คิดทำอย่าง
F
นั้นมันก็
Dm
กล้าไป อย่า
E
ทำให้ฉันร้าย

 
จำ
F
ไว้ หากไม่
G
มีใครตายอย่า
Am
โทร จำ
F
ไว้ คนจะแย่งแฟน
G
ใคร ห้ามโทร


ดนตรี : / Am F / C G / ( 2 ครั้ง )

รวมผลงานเพลง โดย ปาน ธนพร แวกประยูร

Related Posts

ฟังเพลง mp3 เบอร์นี้ไม่มีคนของเธอ