คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ – ปุ้ย ดวงพร เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เกิดมาเพื่อรักเธอ – ปุ้ย ดวงพร

ดนตรี : / Bb / Ebm / Bb / Ebm /


Bb
อยากบอกเธอ เหลือ
Ebm
เกิน ฉันรัก
Bb
เธอและรัก ทั้ง
Ebm
หัวใจที่มี

Bb
อยากดู
Bb7
แล ตัว
Eb
เธอให้ดี
Ebm
       ชี
Bb
วิตฉันที่มี
Gm
       ก็
Cm
เพื่อเธอเท่านั้น
F
 

Bb
อยากให้เธอ มั่น
Ebm
ใจ ทั้งหัว
Bb
ใจของฉัน นั้น
Ebm
สร้างมาเพื่อเธอ

Bb
และเกิด
Bb7
มา  ก็
Eb
เพื่อรักเธอ
Ebm
     ทุ่ม
Bb
เทให้กับเธอ
Gm
    เพื่อ
Cm
เธอเพียงผู้เดียว
F
  เพื่อ
Bb
เธอตลอดไป  
Fm
        
Bb
 


Eb
แต่บางครั้ง
Ebm
กลัว เสียเธอ
Bb
ไปให้กับ
Gm
เขา ฉันคง
Cm
ใจแตกส
Fm
ลาย    
Bb
 

Eb
แอบใจหาย ทุก
Ebm
ครั้งไป เมื่อเห็น
Bb
เธออยู่กับ
Gm
เขา เห็นเธอ
Cm
คุยอยู่กับ
F
เขา แทบขาด
Bb
ใจ


ดนตรี : / Bb / Ebm / Bb / Ebm /


Bb
อยากให้เธอ เชื่อ
Ebm
ใจ ฉันทุ่ม
Bb
เทความรัก ให้
Ebm
เธอเพียงเท่านั้น 

Bb
จะมั่น
Bb7
คง ไม่
Eb
มีไหวหวั่น
Ebm
     รัก
Bb
แท้ในใจฉัน
Gm
     มัน
Cm
มีให้กับเธอ
F
  เพื่อ
Bb
เธอตลอดไป  
Fm
        
Bb
 


( ซ้ำ * )


Ebm
  ฉันหวาด
Bb
กลัว 
Ebm
  แทบขาด
Bb
ใจ

ศิลปิน โดย ปุ้ย ดวงพร

ฟังเพลงสด เกิดมาเพื่อรักเธอ