เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อากาศ – ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อากาศ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อากาศ – ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

ดนตรี : / G / Bm /C / D / ( 2 ครั้ง )


 
เธอก็
G
เห็น ว่าเป็น
Bm
ฉัน หรือเธอไม่เ
C
ห็นมัน อยู่
D
เลย

 
บางค
G
รั้ง ละ
Bm
เลย เหมือนดังว่า
C
ไม่เคย มีตัว
D
ตน

 
ขอร้
G
องเธอ มอง
Bm
ฉันที นี่คือสิ่ง
C
ที่มี มีจิต
D
ใจ


 
อย่าทำแบบนี้
Em
เลย แบบ
G
นี้เลย  
C
เหมือนฉันไม่เ
D
คยมีควา
G
มหมา
D

Em
เธอไม่เคยสน
D
ใจไม่เคยเห็น 
G
 ก็เป็
D
นแค่เพีย
Em
ง อาก
D
าศ  
G
  แค่
D
ลมที่พัด
Em
ไม่มี  
D
ตัวตน
G
     
D
 


ดนตรี : / G / Bm /C / D /


 
ในบาง
G
ครั้ง ต้องเคลื่อน
Bm
ไหว เรียกร้องให้เธอ
C
สนใจ กลายเป็น
D
สายลม

 
ไป
G
พัดเธอ ไปพั
Bm
ดใจ เธอบอกว่าเ
C
ย็นสบาย แต่ไม่เคยมอง
D
เห็น


( ซ้ำ * )


C
ต้องให้ฉันเต้นแร้
Bm
งเต้นกา หรือ
C
บ้าบอ เพื่อขอใ
Em
ห้เธอมองมา

C
ให้เธอรู้ว่า
Bm
ฉัน ยังมีคุณ
C
ค่า เหลียวหันมามองกันสักครั้ง


ดนตรี : / G / Bm /C / D / ( 2 ครั้ง )/ D /


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / G / Bm /C / D / ( 2 ครั้ง )/ G /

รวมผลงานเพลง ของ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

ฟังเพลง สบายๆ อากาศ