เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ออยผัว – ฝน ลัดดาวัลย์ อีสานเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ออยผัว

ออยผัว – ฝน ลัดดาวัลย์ อีสานเอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ที่น้องนี่จ่มบ่แม่นอารมณ์เกลียดชัง สิเว้าให้ฟังเพราะรักจึงว่า
ไม่รักคงไม่เป็นภรรยา เป็นหยังจังหาว่าเมียนี้จ่ม
อยากสร้างครอบครัวพร้อมกับผัวดี ๆ รู้จักหน้าที่ให้น้องนี้ชื่นชม
เซาได้บ่เหล้า ที่สองเฮาขื่นข่ม พออ้ายติดลมน้องก็ตรมทุกที

เมียเตือนนิดเตือนหน่อย อารมณ์บ่จอยมีแต่สิหนี
ไปแล้วกะบ่ม่มจักที ไปทุกครั้งก็กลับมาทุกที
โถคุณสามีจะเอาดีตอนไหน

อยู่บ้านเช่าตั้งแต่เฮาเป็นแฟน
ค่าเหล้ากลมแบน มันกี่แสนรู้ไหม
บ่อยากเป็นหม้าย อยากให้อ้ายกลับใจ
หยังบ่อยากได้ล่ะผัวใหม่มาแทน

ที่น้องนี่จ่มบ่แม่นอารมณ์เกลียดชัง สิเว้าให้ฟังเพราะรักจึงว่า
ไม่รักคงไม่มาเ­ป็นภรรยา เป็นหยังจังหาว่าเมียนี้จ่ม
อยากสร้างครอบครัวพร้อมกับผัวดี ๆ รู้จักหน้าที่ให้น้องนี้ชื่นชม
เซาได้บ่เหล้าที่สองเฮาขื่นข่ม พออ้ายติดลมน้องก็ตรมทุกที

เมียเตือนนิดเตื­อนหน่อย อารมณ์บ่จอยมีแต่สิหนี
ไปแล้วกะบ่ม่มจักที ไปทุกครั้งก็กลับมาทุกที
โถ คุณสามีจะเอาดีตอนไหน

อยู่บ้านเช่าตั้งแต่เฮาเป็นแฟน
ค่าเหล้ากลมแบน มันกี่แสนรู้ไหม
บ่อยากเป็นหม้ายอยากให้อ้ายกลับใจ
หยังบ่อยากได้ล่ะผัวใหม่มาแทน

ผลงานเพลง โดย ฝน ลัดดาวัลย์ อีสานเอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ฟังเพลง mp3 ออยผัว