เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เป็นตำรวจ – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เป็นตำรวจ

เป็นตำรวจ – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เป็นตำรวจ เป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นสายตรวจ เป็นสายตรวจ
เป็นสายตรวจ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นสายสืบ เป็นสายสืบ
เป็นสายสืบ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นสายปราบ เป็นสายปราบ
เป็นสายปราบ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ เป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ ต้องเป็นตำรวจ.

สอ อวย สวย เอ ส่วย
ซวย ส่วย ซวย ซวย ซวย
ทำดี ได้ดีไม่รวย
ทำรวยส่วยสามัคคี.

กว่าจะเป็นนายพล
กระเสือกกระสน ซื้อโน่นซื้อนี่
ซื้อเอกซื้อโทซื้อตรี
ซื้อพันแล้วก็ซื้อนายพล
ซื้อมากซื้อมายซื้อจน
เป็นนายพล ก็ต้องถอนทุนคืน

สอ อวย สวย เอ ส่วย
ซวย ส่วย ซวย ซวย ซวย
ทำดี ได้ดีไม่รวย
ทำรวยส่วยสามัคคี.
เป็นตำรวจ เป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นสายตรวจ เป็นสายตรวจ
เป็นสายตรวจ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นสายสืบ เป็นสายสืบ
เป็นสายสืบ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นสายปราบ เป็นสายปราบ
เป็นสายปราบ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ เป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ ต้องเป็นตำรวจ.

ถอไอ ไถ เอก ไถ่
ไทย ไถ่ ไทย ไทย ไทย
ปิคอัพสิบล้อมอเตอร์ไซค์
ขับไปไถไปจ่ายไป
ไถไปรับไปไม่อาย
มากมายคอควายเข้านา

เทศกาลเมื่อไหร่
ตรุษจีนตรุษไทยปีใหม่สงกรานต์
วันหยุดติดกันนานๆ
ก็กลับบ้านด้วยมอเตอร์ไซค์
กว่าจะถึงหนองคาย
ไม่เหลืออะไรฝากใคร.
กว่าจะถึงหนองคาย
ไม่เหลืออะไรฝากใคร.

สอ อวย สวย เอ ส่วย
ซวย ส่วย ซวย ซวย ซวย
ทำดี ได้ดีไม่รวย
ทำรวยส่วยสามัคคี.
เป็นตำรวจ เป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นสายตรวจ เป็นสายตรวจ
เป็นสายตรวจ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นสายสืบ เป็นสายสืบ
เป็นสายสืบ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นสายปราบ เป็นสายปราบ
เป็นสายปราบ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ เป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ ต้องเป็นตำรวจ.
หมอ ไอ ไหม เอก ใหม่
นายใหม่มารู้ไหม
เลี้ยงนายรับนายส่งนาย
เอาใจเจ้านายคุณนาย
ทิศทางลมพัดทางใด
ก็ต้องเข้าใจเจ้านาย.
เทศกาลเวียนวนย้ายโยก
เหตุผลเส้นใครสายใคร
เส้น ร.ม.ต.รึไง
ลูกใครเมียใคร ส.ส.คนไหน
วิ่งเต้นยื้อแย่งแบ่งสาย
นายหน้าหักห้าเปอร์เซ็นต์
ยิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งเป็น
ยิ่งเซ็นต์ก็ยิ่งได้เงิน

สอ อวย สวย เอ ส่วย
ซวย ส่วย ซวย ซวย ซวย
ทำดี ได้ดีไม่รวย
ทำรวยส่วยสามัคคี.
เป็นตำรวจ เป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นสายตรวจ เป็นสายตรวจ
เป็นสายตรวจ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นสายสืบ เป็นสายสืบ
เป็นสายสืบ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นสายปราบ เป็นสายปราบ
เป็นสายปราบ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ เป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ ต้องเป็นตำรวจ.
เป็นตำรวจ เป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นสายตรวจ เป็นสายตรวจ
เป็นสายตรวจ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นสายสืบ เป็นสายสืบ
เป็นสายสืบ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นสายปราบ เป็นสายปราบ
เป็นสายปราบ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ เป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ ต้องเป็นตำรวจ.
สอ ไอ ใส เอก ใส่ ใครใส่ชุดกากี
ใส่แล้วก็ต้องมี จิตใจใฝ่คุณธรรม
ใส่แล้วก็ต้องทำ จิตใจรับใช้ประชา

กว่าจะเป็น ต.ร.
ต้องเรียน จ.ห. เรียน น.ร.ต.
ประชาชนก็รอ
ต.ร.ที่ดีเมื่อไหร่จะมา
เป็นที่พึ่งที่พา ประชาสงบร่มเย็น
หยาดเหงื่อแรงงานกระเซ็น
จะกลั่นเป็นเงินเดือน ต.ร.

สอ อวย สวย เอ ส่วย
ซวย ส่วย ซวย ซวย ซวย
ทำดี ได้ดีไม่รวย
ทำรวยส่วยสามัคคี.
เป็นตำรวจ เป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นสายตรวจ เป็นสายตรวจ
เป็นสายตรวจ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นสายสืบ เป็นสายสืบ
เป็นสายสืบ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นสายปราบ เป็นสายปราบ
เป็นสายปราบ ต้องเป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ เป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ ต้องเป็นตำรวจ.
เป็นตำรวจ เป็นตำรวจ
เป็นตำรวจ ต้องเป็นตำรวจ

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง เป็นตำรวจ