เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เต้ยอวยพรวันน้องแต่ง – พรศักดิ์ ส่องแสง เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เต้ยอวยพรวันน้องแต่ง

เต้ยอวยพรวันน้องแต่ง – พรศักดิ์ ส่องแสง

…ดนตรี…….
…มื้ออื่นมื้อซั้นวันดี
มื้ออื่นมื้อซั้นวันดี
มื้อเข้าพิธีวิวาห์ตาหวาน
ฟังเสียงเครื่องไฟในงาน
ดังก้องกังวานปานฟ้าผ่าหู
เมื่อเจ้าเอาผัว
ข่อยสิหัวใจวาย
เมื่อเจ้าเอาผัว
ข่อยสิหัวใจวาย
เสียดายทำไงหนอเรา
เสียดายทำไงหนอเรา
จองหัวจองฮาวสาวตัดอาลัย
มื้ออืนสู่ขวัญป้อนไข่
มือขวาป้อนชาย
มือซ้ายป้อนเจ้า
ค่ำลงส่งเจ้าบ่าว
ไปหาเจ้าเอ้ยนอ
ค่ำลงส่งเจ้าบ่าว
ไปหาเจ้าเอ้ยนอ
อยู่ในเรือนหอสาละนอนั่งนอ
น่อนอนั่งน้อ โอ่ยน้อโอ่ยนอ
…ใจหายยามใดคิดฮอด
ใจหายยามใดคิดพ้อม
มื้ออื่นนั้นนอน
เจ้าสิเพาะเข่าไม
ตอนดับไฟเห็นจ่ำมู้นี้
ซิไปหนี อยู่บ้านได๋
ถึงอยากหัว อยากไฮ่
ใจวีดดอกใจ๋วอนวาดภาพ
ตอนเขามองยองหูอยู่ในมุง
ตอนตบยุ่ง มึ่นก้น
โคนขาเด๋อข่อยละซัน
ตบท่องนี้แล้วก็ตบหม่องนั้น
ตบหม่องนี้แล้วก็ตบหม่องนั้น
เอ้ยตบหั่น ซ่ำสะเด๋อ
อั่นนั้นเด้อ อั่นนั้นเด่อ
หม่องนั้นเด้อ หม่องนั้นเด่อ
เดอเด่อนางเด้อ
เด้อยังกะเจอคักๆ
เจอะคักๆ ก็อีหล้าคักเดือง…
…นั่งเคียงเฮี้ยงกันซองลอง
นั่งเคียงเฮี้ยงกันซองลอง
วางเงินวางทอง
ไว้ค่าดองอยู่ดี
พ่อพราหมณ์เผิ่นก็ว่าสีๆ
มื้อซั้นวันดีสิมีความสุข
บักเอ้งมันทุกข์ในใจจังเลย
บักเอ้งมันทุกข์ในใจจังเลย
ทำไงหัวใจคั่กทอง
ทำไงหัวใจคั่กทอง
ได้ยินเสียงฮ้อง
ว่ามาเดอขวัญเอิ่ง
เอิ่งคนพูดกันไผเขย
ทำไงดีเว้ยเขาเชยเขาชื่น
เราตรมขมขื่นฝื่นทนบ่นพึม
เราตรมขมขื่นฝื่นทนบ่นพึม
…ยืนซึมโซซายเซ่ไม
ยืนซึมโซซายเซ่ไม
หัวใจอ้ายขาดเคิง
หัวใจอ้ายขาดเคิง
วาดภาพเบิ่ง
ก็ยามเขาเข้าฮ้อง
ได้หลงฮ่อง อยู่ผู้เดี๋ยว
เขามีคู่ กอดเกี้ยว
กกกายซำบายคีน
ตัวนอนอิ่ง ฝาเฮือน
ฮวนฮ่วนเข้าปานบ้า
วาสนา เฮาสั่น

แรมจันทร์ตัดกระจาย
เจ้าเอาผัวหนีจากบ้านอ้าย
เจ้าเอาผัวหนีจากบ้านอ้าย
ก้อปานไข้ บ่ใส่ยา
อำลาอาลัยใจลอย
อำลาอาลัยใจลอย
ชาตินี้บุญน้อยรักลอยร้างลา
จึงไม่คู่ควรกานดา
พบกันชาติหน้าแก้วตาแก้วใจ
จะทำบุญไว้เพื่อจะได้สมหวัง
จะทำบุญไว้เพื่อจะได้สมหวัง
…อวยชัยให้เธอสุขขี
อวยชัยให้เธอสุขขี
น้ำตาของพี่นี้คือน้ำสังข์
เกษมเปรมปรีย์จีรัง
รักจนใจพังจะขอตั้งต้นใหม่
ลืมเขาไม่ได้
ก็ให้มันตายซ้ำสา
ลืมเขาไม่ได้…
ก็ให้มันตาย ซ้ำ สา.

เจ้าของผลงานเพลง ของ พรศักดิ์ ส่องแสง

Related Posts

ฟังเพลง mp3 เต้ยอวยพรวันน้องแต่ง