เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เขียนชื่อเธอ – พลอย คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เขียนชื่อเธอ

เขียนชื่อเธอ – พลอย

ดนตรี..4..Bars
2…3…4
ดูเพ้อฝันและอ่อนไหว
กับทุกครั้งที่นึกถึงเธอ
ที่ฉันเขียนชื่อเธอ
เขียนไว้มากมาย
แต่เธอคงไม่รู้อะไร
ว่ามีใครที่คิดถึงเธออย่างนี้
ยังไม่คิดจะบอกใคร
จึงต้องเขียนต้องเขียนลงไป
บนหนังสือกระดาษ
เขียนลงบนพื้นทราย
อาจจะดูไม่ได้อะไร
แต่ก็เป็นวิธี
ให้บอกออกไป แค่นี้
อยู่ตรงไหนฉันเห็นแต่เธอ
ก็เห็นแต่เธอทุกทุกนาที
อยู่ตรงไหนคิดถึงแต่เธอ
คิดถึงแต่เธอ
อยู่ตรงไหนฉันเขียนออกมา
ก็เขียนออกมาเป็นชื่อของเธอ
เพื่อมีเธอใกล้ใกล้กับฉัน
ฉันใกล้กับเธอ ทุกเวลา
ตัวหนังสือไม่กี่ตัว
ทำให้ฉันได้ยิ้มทุกที
เพียงได้เขียนแล้วเก็บไว้
แค่ฝันดี
เธอไม่รู้ก็ไม่เป็นไร
แค่ให้ใจได้มีเธออยู่กับฉัน
อย่างนี้
อยู่ตรงไหนฉันเห็นแต่เธอ
ก็เห็นแต่เธอทุกทุกนาที
อยู่ตรงไหนคิดถึงแต่เธอ
คิดถึงแต่เธอ
อยู่ตรงไหนฉันเขียนออกมา
ก็เขียนออกมาเป็นชื่อของเธอ
เพื่อมีเธอใกล้ใกล้กับฉัน
ฉันใกล้กับเธอ ทุกเวลา
ดนตรี..4..Bars
2…3…4
อยู่ตรงไหนฉันเขียนออกมา
ก็เขียนออกมาเป็นชื่อของเธอ
เพื่อมีเธอใกล้ใกล้กับฉัน
ฉันใกล้กับเธอ ทุกเวลา
ฉันเห็นแก่เธอก็เห็นแก่เธอ
คิดถึงแต่เธอคิดถึงแต่เธอ
ฉันเขียนออกมา
ฉันเขียนออกมา
เพื่อมีเธอใกล้ใกล้กับฉัน
ฉันใกล้กับเธอ

ศิลปิน ของ พลอย

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง เขียนชื่อเธอ