คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อีกครั้ง – พอส คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อีกครั้ง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อีกครั้ง – พอส

ดนตรี : / C / C / Am7 / Am7 / ( 4 ครั้ง )


 
เรื่อง
C
เธอเดินไป กับใครบางคน ฉัน
Am7
รู้ดีอยู่ ฉันรู้ดีอยู่

 
และ
C
เธอเดินมา เพื่อบอกคำลา ฉัน
Am7
รู้ดีอยู่ ฉันรู้ดีอยู่


 
บอก
F
กันตรงตรง บอกมาเบาเบา ให้ฉันได้
Fm
รู้และแน่ใจ ว่าเธอจะเปลี่ยนไป


** 
 
แค่
C
ครั้งที่ต้องจบ อีก
Am
ครั้งที่ต้องจาก
F
 เมื่อเธอพบใครใหม่ ก็
Fm
บอกฉัน

 
อีก
C
ครั้งที่สร้างมา สุด
Am
ท้ายต้องแยกจาก
F
 บอกฉันมาเลย ฉัน
Fm
ชินและชากับความเสียใจ


ดนตรี : / C / C / Am7 / Am7 / ( 2 ครั้ง )


 
เมื่อ
C
เธอจะไป เหนี่ยวรั้งไว้ทำไม ฉัน
Am7
รู้ดีอยู่ ฉันรู้ดีอยู่

 
ความ
C
รักเป็นเพียง แค่แสงตะเกียง นำ
Am7
ทางมืดบอด ฉันรู้ดีอยู่


( ซ้ำ * )


*** 
 
แค่
C
ครั้งที่ต้องจบ อีก
Am
ครั้งที่ต้องจาก
F
 เมื่อเธอพบใครใหม่ ก็
Fm
บอกฉัน

 
อีก
C
ครั้งที่สร้างมา สุด
Am
ท้ายต้องแยกจาก
F
 บอกฉันมาเลย ฉัน
Fm
ชินและชา


 
แค่
Em
เธอเดินจาก
F
ไป และ
Em
ฝันได้จากหาย
F
ไป แต่
Em
ฉันยังคง
F
หายใจ 
Fm
ในวันนี้


ดนตรี : / C / C / Am7 / Am7 / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , *** )


 
ก็แค่อีก
C
ครั้งที่ต้องจบ อีก
Am
ครั้งที่ต้องจาก
F
 เมื่อเธอพบใครใหม่ ก็
Fm
บอกฉัน

 
อีก
C
ครั้งที่สร้างมา สุด
Am
ท้ายต้องแยกจาก
F
 บอกฉันมาเลย ฉัน
Fm
ชินและชากับความเสียใจ


ดนตรี : / C / C / Am7 / Am7 / ( 4 ครั้ง )/ C /

ศิลปิน โดย พอส

ฟังเพลง mp3 อีกครั้ง