เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก็บไว้ที่เดิม – พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก็บไว้ที่เดิม

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เก็บไว้ที่เดิม – พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร

ดนตรี : / D / G A / ( 2 ครั้ง )/ A /


วันเว
D
ลา เก็บความ
F#m
สวยงาม ทุกทุก
G
อย่าง
Gm
 จินตนา
D
การ สู่ความ
F#m
ฝันสวยงาม ล่องลอย
G
ไป 
Gm
 

เก็บดอก
D
ไม้ไว้ที่ที่
Bm
เคยอยู่ เก็บ
Em
ทรายสวยสวยที่
A
เดิม เก็บความ
D
รักไว้ ตรง
Gm
ที่เดิม คือฉัน
D
รักเธอ
G
 
A
 

ความจริง
D
ใจ ผูกความสัม
F#m
พันธ์ ให้คง
G
อยู่ 
Gm
 เธอเป็น
D
ใคร ก่อนไม่
F#m
เคยสำคัญ ฉันไม่
G
แคร์
Gm
 

แต่วัน
D
นี้สองเราเข้า
Bm
ใจกัน ผูก
Em
ใจรักไว้ด้วย
A
ดี เก็บความ
D
รักไว้ ตรง
Gm
ที่เดิม ชั่วนิจ
D
นิรันดร์
A
 


ดนตรี : / D / G A / ( 2 ครั้ง )


F#m
 ค่ำคืน
Bm
นี้ก็มีเพียงเรา
Em
 สุขหัว
A
ใจ 
F#m
 อยู่กับ
Bm
ฉันท่ามกลางความงาม
Em
แห่งแสง
A
จันทร์
D
 

สาย
F#m
ตา ของ
Em
เธอ  
A
ซึ้งตรึงใจเหลือ
D
เกิน แสน
F#m
เพลิน หัว
G
ใจ 
A
ร้องเพลงฉันรัก
D
เธอ

หลับเถิดที่
F#m
รักอยู่ในความ
Em
ฝัน  
A
ฝันดีเป็นของ
D
เธอ ตื่นจากความ
F#m
ฝันเธอยังมี
G
ฉัน 
A
ฉันยังเคียงข้าง
D
เธอ

แล้ว
F#m
เรา สัญ
Em
ญา  
A
ว่าจะไม่ทิ้ง
D
กัน สัญ
F#m
ญา หัว
G
ใจ 
A
 


ดนตรี : / D / G A / ( 2 ครั้ง )/ A /


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / D / G A /

ศิลปิน นักร้อง พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร

ฟังเพลงใหม่ เก็บไว้ที่เดิม