คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เบ็ดกบ – พี สะเดิด เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เบ็ดกบ

เบ็ดกบ – พี สะเดิด

อยู่อีสานบ่ฮึดแนวกิน
พอฝนตกรินของกินก็มา
ถ้าบ่ขี้คร้านบ่อึดตายดอกหนา
ออกหากบหาปลา
ออกหาใส่เบ็ด
แบกบักจก
ไปหาขุดขี้ไก่เดียน
บางคนก็ไปส่องเขียด
ขุดแล้วก็ขุดแล้วก็ขุดแล้วก็ขุด
แล้วก็ช้อนแล้วก็ช้อนแล้วก็ช้อน
เอามาเป็นเหยื่อ
ออกหาใส่เบ็ด
ใส่เบ็ดกบ
ต้องเลือกหาหม่องดีดี
นำหนองนำโคกนำหลืบ
อย่าสิไปหาใส่เบ็ดกบ
อยู่นำทางคนย่าง
คนเที่ยวคนเลาะ
กบมันย่านคน
บ่กินดอกเบ็ด

อยู่อีสานบ่ฮึดแนวกิน
พอฝนตกรินของกินก็มา
ถ้าบ่ขี้คร้าน
บ่อึดตายดอกหนา
ออกหากบหาปลา
ออกหาใส่เบ็ด
ใส่เบ็ดปลาต้องหาหม่องดี
คือกันลังบ่อนบ่ค่อยมีปลา
นาผู้ลังคนบ่อึดปลา
ย้อนเขาเลี้ยงไว้ถ่าจับ
ไว้ถ่ากินไว้ถ่าขาย
กะอย่าไปใส่
ผู้ใหญ่บ้านสิจับ
ใส่เบ็ดหลาย
ต้องหมั่นหย่ามหมั่นเปลี่ยนเหยื่อ
หลายเทื่อเพราะเหยื่อมันหล่อน
หย่ามแล้วก็หย่ามแล้วก็หย่าม
แล้วก็หย่ามแล้วก็จอบ
แล้วก็จอบแล้วก็จอบ
ระวังคนจังไร
ชอบลักหย่ามเบ็ด

อยู่อีสานบ่ฮึดแนวกิน
พอฝนตกรินของกินก็มา
ถ้าบ่ขี้คร้าน
บ่อึดตายดอกหนา
ออกหากบหาปลา
ออกหาใส่เบ็ด
ใส่เบ็ดปลาต้องหาหม่องดี
คือกันลังบ่อนบ่ค่อยมีปลา
นาผู้ลังคนบ่อึดปลา
ย้อนเขาเลี้ยงไว้ถ่าจับ
ไว้ถ่ากินไว้ถ่าขาย
กะอย่าไปใส่
ผู้ใหญ่บ้านสิจับ
ใส่เบ็ดหลาย
ต้องหมั่นหย่ามหมั่นเปลี่ยนเหยื่อ
หลายเทื่อเพราะเหยื่อมันหล่อน
หย่ามแล้วก็หย่ามแล้วก็หย่าม
แล้วก็หย่ามแล้วก็จอบ
แล้วก็จอบแล้วก็จอบ
ระวังคนจังไร
ชอบลักหย่ามเบ็ด

ศิลปิน โดย พี สะเดิด

ฟังเพลงสด เบ็ดกบ