เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ฮันนีมูน (Honeymoon) – ฟลัวร์ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฮันนีมูน (Honeymoon)

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฮันนีมูน (Honeymoon) – ฟลัวร์

ดนตรี : / Amaj7 / Amaj7 / F#m / F#m / ( 2 ครั้ง )/ Dsus2 / Dsus2 / Bm / Bm /


Asus2
แดดจางจางเมื่อลมพัด
Amaj7
เย็นช่างเป็นใจ
F#m
ในวันนี้ทุกอย่างมันดูสดใส

Asus2
ขับออกไปกับคน
Amaj7
ที่รู้ใจ เพียง
F#m
สองเรา จุดหมายเราคือ
Dsus2
ทะเล ที่ฉันนับคืน
Bm
วันและเฝ้ารอ

Asus2
หยอดกระเป๋าแล้วเอน
Amaj7
ทิ้งตัวนอน 
F#m
บนตักเธอฉันมองตะวันลับขอบฟ้า

Asus2
นั่งจิบไวน์กับเธอแนบ
Amaj7
ชิดกัน เพียง
F#m
สองคน วันนี้ฝันกลาย
Dsus2
เป็นจริง ที่ฉันนั้นรอ
Bm
คอยมาแสนนาน


F#m
ฉันนั้นจะ
F#mM7
ปล่อยทุกสิ่ง
F#m7
ทิ้งและลืมทุก
F#m6
อย่าง หากทำ
Dsus2
ได้ จะหยุด
Bm
โลกไม่ให้หมุนเวียนเปลี่ยนไป


A
เธอ
Amaj7
   จะป
F#m
ล่อยให้เธอและฉันได้
Dsus2
ล่องลอยไป ดั่ง
C#m
ฝันที่สด
F#m
ใส หลุด
Bm
พ้นความเป็นจริงไม่
E
สนใคร

ให้ทะ
A
เลและห
Amaj7
าดขาว  
F#m
เป็นพยานแห่งความรัก
Dsus2
เราเรื่อยไป

จะ
C#m
นานแสนนาน จะ
F#m
นานเท่าไร จากวัน
Bm
นี้ตลอดไป หัวใ
E
จของฉันจะอยู่คู่กับเธอ


Asus2
ในคืนนี้แสงจันทร์ช่าง
Amaj7
สวยงาม 
F#m
จับมือเธอแล้วมองดวงดาวที่ขอบฟ้า

Asus2
นั่งจิบไวน์กับเธอใต้
Amaj7
แสงเทียน เพียง
F#m
สองคน วันนี้ฝันกลาย
Dsus2
เป็นจริง ที่ฉันก็รอ
Bm
คอยมาแสนนาน


F#m
ฉันนั้นจะ
F#mM7
ปล่อย ทุกสิ่ง
F#m7
ทิ้งแล้วลืมทุก
F#m6
อย่าง หากทำ
Dsus2
ได้ ให้มีแค่เธอกับตัวฉัน

F#m
ฉันนั้นจะ
E
หยุด ทุกสิ่ง
A
ที่มี ไม่
Bm
ให้โลกหมุน
Dsus2
ไป


A
เธอ
Amaj7
   จะป
F#m
ล่อยให้เธอและฉันได้
Dsus2
ล่องลอยไป ดั่ง
C#m
ฝันที่สด
F#m
ใส หลุด
Bm
พ้นความเป็นจริงไม่
E
สนใคร

ให้ทะ
A
เลและห
Amaj7
าดขาว  
F#m
เป็นพยานแห่งความรัก
Dsus2
เราเรื่อยไป

จะ
C#m
นานแสนนาน จะ
F#m
นานเท่าไร จากวัน
Bm
นี้ตลอดไป จะพ
E
รุ่งนี้หรือเมื่อไร


A
ขอให้เป็นเ
Amaj7
ช่นนี้   
F#m
เพราะฉันมีแค่
Dsus2
เธอคนเดียว และ
C#m
ขอสัญญา
F#m
ว่าจะอยู่คู่เ
Bm
คียงกันไป
E
 

A
ขอให้เป็นเ
Amaj7
ช่นนั้น  
F#m
สาบานต่อหน้า
Dsus2
ท้องทะเล จะ
C#m
รักเพียงเธอ ( จะนานแสนนาน )

จะ
F#m
รักกันจนโลก
Bm
นี้มลาย ( จะนานเท่าไร จากวันนี้ตลอดไป ) หัวใ
E
จของฉันจะอยู่คู่กับเธอ


ดนตรี : / Dmaj7 / C#m / Bm / Amaj7 /

รวมผลงานเพลง ของ ฟลัวร์

ฟังเพลงสด ฮันนีมูน (Honeymoon)